09.11.2018

Tulekul on interaktiivsed töötoad noortele

Eesti Noorsootöötajate Kogu hakkab alates selle aasta lõpust 15–19-aastastele noortele tutvustama interaktiivsetes töötubades noorsootöötaja kaheksat ametit.

"Noorsootöötaja ametit tutvustava töötoa mõte on anda aimu noorele selle ameti erinevatest võimalustest ja suundadest. Töötoa läbinud noor on teadlik, et noorsootööd saab teha paljudes erinevates asutustes (kool, huvikool, tänav jne) ning mõistab, et see on amet, mis vajab ettevalmistust," selgitas töötubade eesmärki Eesti Noorsootöötajate Kogu projektijuht Minna Kohjus.

Tutvustamisele tuleb kaheksa noorsootöötaja ametit, mille puhul saavad noored teadmisi nende eripäradest, konkreetsetest tööülesannetest ja töövõtetest ning võtmeoskustest:

  • avatud noortekeskuse noorsootöötaja;
  • kooli huvijuht;
  • ringijuht;
  • huvikooli õpetaja;
  • maleva rühmajuht ja/või noortelaagri kasvataja;
  • rahvusvahelise noorsootööga tegelev noorsootöötaja;
  • mobiilne noorsootöötaja;
  • noorsootöötaja kultuuriasutustes.

Noorsootöötaja ameteid tutvustatakse noortele nii virtuaalreaalsuse kui ka liitreaalsuse tehnoloogiate kaasabil ning praktiliste noorsootöös ettetulevate tegevuste läbimängimise kaudu.

„Töötoas proovitakse läbi erinevaid virtuaalseid lahendusi, kus osalejatel võimaldatakse olla probleemolukordade nn peremehed, kes teevad valikuid ja langetavad otsuseid. Virtuaalreaalsus on hea võimalus noorel ka päriselt läbi proovida, milliste olukordade ja valikutega peab noortega töötav inimene teinekord silmitsi seisma. Tegemist on põneva töötoaga, kus rollid on vahetunud ja noor saab hetkeks järgi proovida üht võimalikku karjääri,“ lisas Kohjus.

Eesti Noorsootöötajate Kogu tegevjuht Kaisa Orunuk märkis: „Noorsootööalast kõrgharidust on võimalik omandada kolmes Eesti linnas: Tallinnas, Viljandis ja Narvas. Soovime, et töötoad oleksid noortele atraktiivsed ja innustaksid kaaluma noorsootöötajaks õppimist Eesti ülikoolides.“

Haaravate lahenduste koostööpartnerid on Maru VR Production OÜ ja Subatomic OÜ ning kaasatud on ka mitmeid noorsootöö valdkonna eksperte. Samuti tehakse koostööd noorsootöö erialasid õpetavate kõrgkoolidega.

Uute töötubadega saavad noored tutvuda juba selle aasta lõpus ja järgneval kahel aastal. Noorsootöö- ja haridusasutuste kontaktisikud ning info- ja karjäärimesside korraldajad on oodatud koostöösoovidest teada andma Eesti Noorsootöötajate Kogu projektijuhile:

Minna Kohjus
e-post: minnakohjus@gmail.com

Lisainfot leiab Eesti Noorsootöö keskuse veebilehelt.
Nimekirja ülikoolidest, kus noorsootöö eriala omandada saab, leiab siit.

Interaktiivseid töötube noorsootöötaja ametite tutvumiseks rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames. Eesti Noorsootöötajate Kogu koostööleping Eesti Noorsootöö Keskusega sõlmiti riigihanke tulemusena ja kestab 2020. aasta lõpuni.

Uudise rubriigid: