07.02.2019

Tutvume noortekeskusega

Kui paljud on käinud või kuulnud midagi noortekeskusest? Kes on käinud, sellel on juba mingi pilt silme ees, kuid teadmatus on kõige suurem segaduse tekitaja ja kui ei ole noortekeskuse tegevustega kokku puutunud, siis ei pruugi esmane emotsioon või arvamus alati reaalsusega kokku minna.

Noortekeskus on loodud eelkõige noorte initsiatiivi toetamiseks ning keskused tegutsevadki just noorte huve ja vajadusi silmas pidades. Tegevusi korraldatakse noortekeskustes koos noortega ja kindlasti ka piirkonna eripäradest tulenevaid vajadusi silmas pidades.


Avatud noorsootöö

Enamik noortekeskusi Eestis ja ka Tallinnas töötavad avatud noorsootöö meetodil. Avatud noortekeskustes ei ole avatud mitte ainult uksed, vaid avatud on kõik või enamik tegevustest. Neid planeeritakse keskusi külastavate noorte vajadustest ja soovidest lähtudes ning enamasti ka koos noortega. 

Noortekeskused ei ole avatud mitte ainult noortele, vaid ka kogukonnale. Lihtsalt öelduna on avatud noorsootöö meetod selline töövorm, kus noortele luuakse arendavad tingimused ja igasse külastajasse suhtutakse eelarvamuseta.

Noortekeskuses toimub pidev õpiprotsess

Tegevustes osalemine on külastajale tasuta või sümboolse hinnaga ning need valmistatakse ette üles konkreetsetele külastajatele, kaasates korraldusse just needsamad noored, nende sõbrad ja eakaaslased.

Tegevustest rääkides ei peeta silmas mitte niivõrd konkreetset tulemust, vaid tegevust kui protsessi ja selle käigus õppimist. Õppimine ei pruugi väljenduda osalejale teadliku õppimisena, kuid noorsootöötajad, kes noortega koos tegutsevad, lisavad pea igale tegevusele õpimomendi juurde.

Foto autor: Harry Tiits

Samal põhimõttel kogutakse kokku hulk lapsi või noori, kellel on sarnased huvid ning peetakse maha ajurünnakud ja ideelahingud. Selle lõpuks valmibki noortekeskuse tegevuskava, mida rakendatakse kas või näiteks huvitegevuste kujul, kus noored õpivad ja koos noorsootöötajatest juhendajatega aasta või enamgi.

Kuidas on noortekeskuse ruumid kujundatud?

Üks tüüpiline noortekeskus on kujundatud nii, et on ruumid, kus noored saavad tegutseda rohkem omaette, ja on ruumid, kuhu pääseb kindlas tegevuses osaledes või siis ainult noorsootöötajaga koos.

Noortekeskuste avatud noorteruum on oma olemuselt multifunktsionaalne – see sisaldab endas näiteks elutuba, spordisaali, arvutiklassi, piljardi- ja lauatennisesaali, diskoteeki, kohvikut jne. See, milline on noortekeskuse ruum, sõltub juba piirkonna noorte huvidest ja keskuse eripärast.

Tihti on paljudel tüüpettekujutus noortekeskusest kui ainult ühest piljardilauaga ruumist, kuid kindlasti ei ole see nii. Kui ka piljardilaud keskuses on, siis kõik mängud ja kogu keskkond loob tingimused noore ja noorsootöötaja kohtumiseks ning koos tegutsemiseks.

Nii on avatud eluruum kontrollitud piirkond, kus keskuse töötajad teavad, mis on noorte soovid ja mis suundumused noorte huvides parasjagu valitsevad. Sedasi on hea ka noori tegevustesse kaasata või siis koos noortega neid tegevusi ellu viima hakata.

Ruumid erinevate huvialade harrastamiseks

Lisaks on noortekeskustes eraldiseisvad ruumid spetsiifilisemate tegevuste läbiviimiseks. Olgu selleks sportlikud, harivad või loomingulised tegevused, erinevad töö- või õpitoad. Ehk siis need on ruumid, mida saavad kasutada noored koos juhendajaga ja tegeleda millegagi, mis neid haarab või neile meeldib.

Pildil Pääsküla noortekeskuse ekstreemspordihall. Foto: Nõmme Linnaosavalitsus. Allikas: Pealinn

Need tegevused võivad olla kas meisterdamised, toiduvalmistamised või hoopiski DJ tehnikaga varustatud ruumides muusika harrastamine. Mitmetes noortekeskustes on spetsiaalsed ruumid ka selleks, et noored saaksid bändi-, foto-, infotehnoloogia ja kunstiinventari abil tegeleda professionaalide juhendamisel erinevate huvialadega. Spetsiifilised võimalused selliste tegevuste läbiviimiseks luuakse noortekeskustes piisava huvigrupi olemasolul ning piirkonna vajadusi kattes.

Põhja-Tallinna noortekeskuse bändiruum. Foto: Põhja-Tallinna noortekeskus

Noortekeskus kui turvaline keskkond

Nooremad külastajad satuvad noortekeskustesse tihtipeale koos sõpradega ja osalevad tegevustes seda väga valimata. Laste ja nende vanemate jaoks on tähtis turvaline keskkond ning sisustatud vaba aeg. Nooremale sihtgrupile on noortekeskus vahepeatus kooli ja kodu vahel.

Need noored, kes on leidnud endale noortekeskuses igapäevaseks osalemiseks sobiva ja meelepärase tegevuse, võivad ennast juba mõne aasta järel leida mõne piirkondliku suurürituse korraldusmeeskonnas, osalemas noortelaagris või rahvusvahelises noortevahetuses.

Ühtlasi korraldavad pikemaajaliselt noortekeskuse ettevõtmistes kaasa löövad noored eakaaslastega koos mõnd vestlusõhtut või genereerivad ideid uute huvitegevuste algatamiseks piirkonnas.


Noortekeskused on tööpäevadel avatud kell 14–20 ja nende külastamine ei vaja eelregistreerimist. 

Täpsemalt leiab infot endale lähima noortekeskuse kohta Tallinnas noorteinfo veebilehelt.


Artikli autor:
Kristjan Kruus
Tallinna spordi- ja noorsooameti peaspetsialist

Uudise rubriigid: