Tallinna noorte tugiprogramm „Hoog sisse“

Eesti Noorsootöö KeskusHaridus- ja TeadusministeeriumEL Sotsiaalfond

Noorteprogrammi eesmärk on luua kolme aasta jooksul (2019–2021) usalduslik kontakt Tallinna linnas 3300 mitteõppiva- või töötava noorega, pakkudes neile selliseid tegevusi ja tuge, mis toetavad noorte naasmist õpingutesse või tööle.

Programmi põhitegevusteks on mitteõppiva või –töötava noorte leidmine, kontakti loomine ja hoidmine, individuaalse toe pakkumine, motiveerimine ja aktiivsetesse tegevustesse kaasamine, mis toetaksid noore õpingute jätkamist või astumist tööellu.

Sihtrühm
Programmi sihtrühmaks on 15–26-aastased noored.

Tallinnas on 18. märtsi seisuga 5034 mitteõppivat ja -töötavat 15–26 aastast noort, mis on ca 10,5 % sihtrühma noorte  koguarvust (ca 52 073).  Kõige rohkem on sihtrühma noori Lasnamäel (1403), järgnevad Mustamäe ja Kesklinn (vastavalt 704 ja 683 noort).* 

*Andmed pärinevad sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrist STAR, millega Tallinna linn 1. märtsist 2019 liitus ja mis on üheks võimaluseks noortega kontakti saamisel.

Programmi kestus
03.2019–31.12.2021

Tegevuspõhimõtted
Noorteprogramm „Hoog sisse“ on osa Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärk on mitteõppivate või -töötavate noorte kooli või tööellu naasmise soodustamine. 

Programmi raames asuvad Tallinna Spordi- ja Noorsooametis tööle kuus noorsootöö spetsialisti, kelle ülesandeks on otsida kontakti noortega, kes ei tööta ega õpi.

Spetsialistide tööks on pakkuda noortele aktiivset tuge kuni kuus kuud, et noor leiaks endale sobiva õppevormi ja õppeasutuse, kus haridusteed jätkata, või kvaliteetse tööpakkumise.

Kui noor on asunud õppima või tööle, hoiavad spetsialistid noorega kontakti veel kuni kuus kuud, et olla kindlad, et noor ei kaotaks motivatsiooni jätkata valitud teel. Aastase perioodi jooksul hoitakse noorega ühendust või kohtutakse vähemalt kord kuus.

Konsultatsioonile registreerumiseks võtke ühendust meiliaadressil: hoogsisse@tallinnlv.ee. Teenus on noortele tasuta.


Lisainfo:
Kristjan Kruus
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Projektijuht
E-post: 
kristjan.kruus@tallinnlv.ee 
5556 7786

Pirita linnaosa ja Kesklinn
Jana Ehasoo

Jana.ehasoo@tallinnlv.ee
5303 9040

Mustamäe ja Haabersti linnaosad
Kristel Lina

Kristel.lina@tallinnlv.ee
5332 0880

Nõmme ja Kristiine linnaosad
Kairi Ansmann

Kairi.ansmann@tallinnlv.ee
525 9078

Lasnamäe linnaosa
Aleksei Tervinsky
Aleksei.tervinsky@tallinnlv.ee
5330 6436

Põhja-Tallinna ja Haabersti linnaosad
Katrin Koolmeister
Katrin.koolmeister@tallinnlv.ee
5382 0858

Viimati muudetud: 19.05.2020