AvalehtNurmenuku lasteaed › laps lahkub

Lasteaiast väljaarvamine


Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile avalduse.  Palume avalduse esitada 3 päeva enne lapse lahkumist, siis jõuab lasteaed vormistada  nõutavad dokumendid. Palume avalduses  märkida lapse lasteasutusest lahkumise aeg (ei tohi olla tagasiulatuv).

Lapsevanema avalduse põhjal koostab lasteaia direktor käskkirja, mille alusel laps lasteaiast välja arvatakse.

Lapse lasteaiast lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma toiduraha ja vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani vastavalt esitatud arvele. 

 

Lapse lasteaeda vastuvõtmist ja väljaarvamist reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2006 määrus nr 109 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord"

 

 

 

 

 

 

 

 Lehekülge haldab:

Aina Arro, direktor

Tel 6749606; e-post: nurmenuku@la.tln.edu.ee

Viimati muudetud: 15.05.2016
Märka ja aita!
Hariduse koduleht
Huvitegevus
Lasteaed
Kiusamisest vabaks
Tervist edendav lasteaed
Genius Urbact II