19.02.2021

Algas taotluste esitamine Tallinna elukohajärgsesse kooli

Esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saab Tallinna Haridusametile esitada 1.-15. märtsini 2021.

Taotlusi saavad 1.–15. märtsini 2021 esitada Eesti Rahvastikuregistri (RR) andmetel Tallinnas elavad isikud.
Soovitame taotluse esitada eKoolis, sest see on lihtne ja kiirelt teostatav.
Vanem peab ennast logima eKooli IDkaardiga (ID-kaart, Smart-ID vms). Kui on taotlus esitatud eKoolis, saab vanem oodatud  vastuse koolikoha määramise kohta ekirjana.
Kui vanem soovib koolikohustuslikust east nooremat last kooli panna, tuleb lasteaias käiva lapse koolivalmidust kinnitada lasteaial. 
Pabertaotlusi võetakse vastu Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, 3. korrus). Taotluste vormid on nii eKoolis kui ka haridusameti kodulehel avatud 1. märtsist.
Koolikohtade määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove. Kui mõne kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui koolis on õppekohti, siis võidakse arvestada isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem. Kui lapsevanemad ei ole taotlust esitanud, määratakse elukohajärgne kool RR andmete alusel. Tänavu on kooliikka jõudnud ca 4200 Tallinna last (alus: RR).
Lastevanematel, kelle lapsed on 1. märtsiks saanud koolikoha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja enam taotlust esitada.
Lasnamäe Põhikoolis, Ristiku Põhikoolis, Tallinna Heleni Koolis, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis, Tallinna Tondi Põhikoolis ja Tallinna Kadaka Põhikoolis – saab õppima asuda Rajaleidja nõustamismeeskonna soovituse alusel.
Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti  teavitada Tallinna Haridusametit vastava vormi või alloleva kontakti kaudu.
 
Kogu esimesse klassi astumisega seotud info leiab Tallinna Haridusameti kodulehelt http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine .
Lapsevanemate küsimustele vastavad vajadusel Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid.
Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn) on avatud: E 08.15-17.45; T, K, N 08.15-16.45 ja R 08.15-15.45.
Lisateave:
Tallinna Haridusamet
Tel 6404590
haridusamet@tallinnlv.ee 

Uudise rubriigid: