16.04.2020

Eriolukorra ajal on lapsevanemad lasteaia kohatasust vabastatud

Tallinnas on munitsipaallasteaedades käivate laste vanemad vabastatud lasteaia kohatasust alates eriolukorra kehtestamisest 16. märtsist kuni eriolukorra lõpuni.

Vanema poolt kaetava osa (kohatasu) maksimst  reguleerib Tallinna Linnavolikogu 26. märtsi 2020 määrus nr 1.

  • Vajadusel on eriolukorra ajal lapsele lasteaiakoht  tagatud, avatud on valverühmad. Laste vastuvõtmine hommikul ja  kojusaatmine õhtul  toimub õues.
  • Vältimaks haigete laste vastuvõttu lasteaeda, toimub lasteaias kõikide laste kraadimine. Kõik haigustunnustega (palavik, nohu, köha...) lapsed saadetakse koju tagasi.
  • Lapse tulekust lasteaeda palume teatada üks päev ette  ELIIS- www.eliis.ee keskkonna kaudu. See on vajalik toidu tellimiseks.
  • Palun tutvuge ka informatsiooniga  Tallinna Haridusameti kodulehel.

Soovime rahulikku meelt, püsige terved!

Tallinna Nurmenuku Lasteaia juhtkond

Uudise rubriigid: