15.09.2020

Lapsevanemad saavad taotleda lasteaia kohatasu soodustust läbi iseteeninduskeskkonna

Avatud on iseteeninduskeskkond, mille abil saavad lasteaia kohatasu vabastust taotleda vähekindlustatud pered ning haridusliku erivajadusega lasteaialaste vanemad.

Tallinna linnavolikogu muudetud määruse kohaselt vabastatakse    alates 1. septembrist kohatasust täies ulatuses    vähekindlustatud pered ning haridusliku erivajadusega    lasteaialaste vanemad. Taotluse esitamiseks peab vanem minema    veebilehele info.haridus.ee/lasteaiakoht, logima sisse    iseteeninduskeskkonda ning vajutama rohelisele nupule „Esita    kohatasust vabastamise taotlus“.  

Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada alates 14. septembrist 2020. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2020.

 Vanema osa maksmisest vabastatakse:

  • kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  • kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

  • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. 
  • Kolmel eelpool nimetatud juhul määratakse vanematele soodustus    õppeaasta lõpuni ehk 31. augustini 2021.  
  •  Peale selle vabastatakse vanemad munitsipaallasteaia kohatasust    juhul, kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse    lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib. Vabastust    rakendatakse lasteaia või rühma sulgemise perioodiks.  

    Täpsemalt:     tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades  

     

Uudise rubriigid: