Õigusabi

Õigusteenuse konkurss

Tallinna Linnakantselei TEATAB avalikust konkursist

„Tallinna linnale aastatel 2019−2020 õigusteenuse osutajate leidmine riigihangete seaduse § 11 lg 1 p-s 11 sätestatud õigusteenuse osutamiseks[1]

Tallinna Linnakantselei korraldab avaliku konkursi Tallinna linnale (ametiasutustele ja nende hallatavatele asutustele, Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile (registrikood 10312960) ja Sihtasutusele Tallinna Kultuurikatel (registrikood 90009424)) ajavahemikuks 1. jaanuarist 2019 kuni 31. detsembrini 2020 õigusteenuse osutajate leidmiseks.

 1. Õigusteenuse osutaja:
  1. kompetentsus peab võimaldama osutada õigusteenust,
  2. suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust,
  3. peab olema tasunud kõik kohalikud ja riiklikud maksud,
  4. peab õigusabi vajaduse korral sõlmima Tallinna linnaga õigusabilepingu vormil,
  5. oskab rakendada Tallinna Linnavolikogu 18.09.2014 määrust nr 24 „Tallinna linna kohtus esindamise ja õigusteenuse kasutamise kord“;
  6. peab osutama aastatel 2019−2020 õigusteenust pakkumuses märgitud tunnitasumääraga ja arvestama, et lepingupooled võivad kokku leppida pakkumuses märgitud tunnitasumäärast madalamas tasumääras, ning
  7. esitama pakkumuse vormil.
 2. Pakkumus tuleb esitada Tallinna Linnakantseleile aadressil Krista.Kase@tallinnlv.ee 30. novembriks 2018.
 3. Õigusteenuse pakkujad selgitatakse välja ning nende nimekiri avaldatakse Tallinna linna veebilehel http://www.tallinn.ee/oigusabi 11. detsembriks 2018.

[1] Õigusteenus, mis on seotud kliendi potentsiaalse esindamisega Eesti või teise riigi või rahvusvahelises kohtus, vahekohtus või ametiasutuses advokaadi poolt, ja sellega seotud õigusnõustamine või notariaalse dokumendi tõestamistoiminguga seotud teenus või hooldaja või eestkostja osutatav õigusteenus või muu õigusteenus, mida osutab kohtu määratud isik, või õigusteenus, mis on seotud avaliku võimu teostamisega

Veel:

 

Viimati muudetud: 13.11.2018