18.05.2022

23. ajaloo-alaste uurimistööde võistlus Vabariigi Presidendi auhindadele “AJA MÄRGID – INIMENE, AEG, KOHT” 2021/2022

Reedel, 13. mail, toimus Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis Eesti Vabariigi Presidendi 23. ajalooalaste uurimistööde võistluse auhindamine. Võistlust korraldas Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts ning auhindu pälvisid nii õpilased kui nende juhendajad.
Triin Aadma osales võistlustööga „Teine maailmasõda ingerisoomlaste saatuse mõjutajana minu perekonna näitel“.
Triinu tööd tunnustas eripreemiaga Eesti Rahva Muuseum (üks töö), Eesti Sõjamuuseum (üks töö) ja Eesti Mälu Instituut (kokku neli tööd).
Palju õnne Triin Aadmale ja juhendaja Hilje Maripuule!

Uudise rubriigid: