25.05.2022

Erasmus+ nädal Tallinna Õismäe Gümnaasiumis

Tallinna Õismäe Gümnaasium osaleb juba aastast 2019 Erasmus+ projektis “Skills 4.0. How to become a future professionals”. Lisaks meie koolile on projektis veel kolm kooli: Soomest Mäntynummen yhtenäiskoulu, Hispaaniast IES Dolores Ibarruri BHI ja Itaaliast Istituto Technico Economico Raetia. Projekt oleks pidanud lõppema kevadel 2021, kuid lähtuvalt Covidi olukorrast maailmas pikenes see aasta võrra.
Esimene õpetajate ja õpilaste kohtumine toimus 2020 aasta jaanuaris Soomes, Lohja linnas. Pärast seda tekkis pikk paus ning järgmine kohtumine sai võimalikuks alles 2022. aasta aprillis Hispaanias Gallarta linnas. Kahjuks ei olnud Covidi tõttu õpilastel võimalik minna sel aastal kohale Itaaliasse ja kohtumine pidi toimuma veebi vahendusel. Igal projekti nädalal osales viis meie kooli õpilast ja kaks õpetajat.
Viimane projektikohtumine õpilastele toimus 30. aprillist 7. maini meie koolis. Sel korral võttis meie koolist projekti tegevustest osa kuusteist õpilast 8. - 11. klassini, kuna külalisõpilased elasid projekti ajal perioodil peredes. Välismaa õpilased ja õpetajad jõudsid kohale juba laupäeval. Esimesed päevad olid eelkõige Eesti kultuuri ja pere traditsioonidega tutvumiseks.
Kogu projekti eesmärk on teadvustada õpilastele milliseid oskuseid nad tuleviku tööturul vajavad ja kuidas olla tulevikus edukas ja aktiivne ühiskonnaliige. Eestis oli programm seotud eelkõige kosmose ja teadusega. Esmaspäevast reedeni toimusid projekti tegevused, mis olid organiseeritud projekti meeskonna poolt.
Esmaspäeval said külalisõpilased ja -õpetajad kogemuse meie kooli süsteemist ja tundidest. Pärast lõunat viisid meie 11. klassi keele ja kultuuriharu õpilased läbi Tallinna vanalinna ekskursiooni nii inglise kui ka saksa keeles.
Teisipäeval külastas rahvusvaheline seltskond Tartu Ülikooli Tõravere observatooriumi, et uurida, kuidas tehakse kosmoseuuringuid ja millist informatsiooni nende uuringute käigus saadakse. Selle visiidi käigus said õpilased teada, kui oluline on võõrkeelte valdamine, sest observatooriumi töötajad on pärit väga erinevatest riikidest ning töökeeleks on eelkõige inglise keel.
Samal päeval külastati ka Tartus asuvat Teaduskeskust AHHAA, et näha, kuidas on võimalik teadust põneval moel edasi anda. Sel külastusel oli võimalik piiluda ka Ahhaa teadlaste töötuppa, et näha, kuidas sünnivad näituste eksponaadid. Erasmus+ grupp osales ka põnevas teadusteatris "Ahhaa, vastu taevast!". Etendusel keskenduti sellele, mis on rakett ning kuidas see lendab. Uusi teadmisi anti edasi läbi põnevate ja kaasahaaravate katsete.
Kolmapäeval külastati Rakett69 teadusstuudiot. Seal tutvustati Rakett69 saadet ja saadi ka ise samalaadses töötoas osaleda. Töötoa eesmärk on äratada õpilastes huvi loodusteaduste vastu põnevate praktiliste ülesannete ja katsetega, kus terve grupp saab käed külge panna. Töötoas jagati õpilased loosi alusel meeskondadeks. Õpilastel oli ülesannete lahendamiseks kindel aeg, mille jooksul tuli välja mõelda lahendusi, teha koostööd, üksteist kuulata, praktiliselt ehitada, katsetada ja oma lahendust täiustada. Töötoas osalemine oli väga aktiivne ja tempokas. Töötuba arendas õpilaste meeskonnatöö oskust, kiiret mõtlemist, üksteise kuulamist, oskust oma mõtteid väljendada. Samuti nägid õpilased, et ülesannetele on mitmeid erinevaid lahendusviise. Õpilased mõistsid, et ebaõnnestumine ei ole läbikukkumine, vaid tee uue lahenduseni.
Neljapäeva hommikul külastas Erasmus+ grupp Taltechi ülikooli Targa Linna keskust, kus saadi teada, kuidas ehitatakse ja arendatakse isesõitvaid busse. Külastuse käigus saadi teada kuidas sellised bussid tulevikus ühistransporti mugavamaks muudavad. Samuti oli võimalik kõigil ka ise bussiga sõita.
Samal ajal, kui pool gruppi oli Targa Linna keskuses, pidid teised meeskonnatööna välja mõtlema leiutise, mis muudaks keskkonda paremaks ja inimese igapäevaelu mugavamaks. Ülesandeks oli ehitada oma leiutisest prototüüp. Hiljem koostati oma leiutist tutvustav plakat.
Neljapäeval külastas rahvusvaheline grupp innovatsioonikeskust Mektory. Külastuse käigus tutvuti majaga ja saadi teada, et Mektory loodi teadlaste ja ettevõtete koostöö arendamiseks. Osaleti töötoas "Kosmosetehnika, kosmoselennud ja kosmosetransport". Töötuba keskendus kosmosetehnoloogiale, astronautikale, Marsile lendamisele ning planeetide, tähtede ja galaktikate vahel reisimisele. Tutvustati erinevaid satelliite ja nende rakendusi side-, seire-, navigatsiooni- ja teadustöös.
Reede oli kokkuvõtete tegemise päev. Õpilased koostasid ja esitasid rühmatööna ettekandeid nädala jooksul külastatud kohtadest, tuues välja, milliseid oskuseid erinevates kohtades arendati. Samuti anti tagasisidet nädalale, millest lähtuvalt jäid nii õpilased kui ka õpetajad programmiga väga rahule. Õpilastel oli eriti kahju jätta hüvasti oma uute sõpradega.
Reede õhtul toimus nädala pidulik lõpetamine Eesti Vabaõhumuuseumi Kolu kõrtsis, kus osalesid ka võõrustajate perekonnad. Seal anti kätte tunnistused programmis osalemise kohta. Lisaks olid üllatusesinejateks meie kooli õpilaste ja ka õpetajate rahvatantsurühmad. Kohalikku rahvatantsu õpetati ka külalistele.
Külalised kiitsid väga toimunud nädalat ja olid õnnelikud siin viibimise üle.

Airi Nurk, Jonas Lemmik
Tallinna Õismäe Gümnaasiumi õpetajad

Uudise rubriigid: