16.10.2020

Reaal- ja loodusainete õppesuuna õppekäik 25. septembril 2020

Värvilisel ja mõnusal sügishommikul kell 8 kogunes 61 reaal- ja loodusharu õpilast ning viis õpetajat Maxima juurde, kus neid juba ootasid bussid Ida-Virumaale sõiduks. Covid-19 nõudis esmalt kõigi kehatemperatuuri mõõtmist, käte desinfitseerimist ning maskide ettepanemist. Seejärel siirduti bussidesse.

Õppekäigu teemaks oli elektrienergia tootmine ja tootmise mõju keskkonnale. Juba teisipäeval oli koolis käinud rääkimas taastuvenergiast täna ja tulevikus Enefit Greeni Päikeseenergia ja kliendilahenduste valdkonnajuht Reigo Kebja. Lektor käsitles eelkõige tuuleenergia ja päikeseenergia kasutamist Eestis.

Õppekäigu esimene peatus oli Linnamäe hüdroelektrijaama juures, kus õpilased jaotusid 4-liikmelitesse gruppidesse ning vastasid Quizizz õpetajate koostatud küsimustele ja tegid fotosid. Küsimused olid koostatud kohapeal oleva materjali ja teisipäeval loengus kuuldud info kohta.

Edasi sõideti Kohtla kaevandusmuuseumi, kus nähti ja saadi teada, kuidas kaevandati ja kaevandatakse põlevkivi ning millised probleemid sellega on tekkinud. Samuti said kõik maitsta kaevurilõunat 28 meetri sügavusel maa all.

Pärast maa-aluse muuseumi külastust jaotati õpilased jälle gruppidesse. Pooled läksid jalgsimatkale, kus neile anti seljakott vajaliku matkavarustusega ja kaart, mille järgi orienteeruda. Teel tuli ületada veetakistusi parvega ja üle purde ning liikuda karjääri kõrgematel ja madalamatel osadel. Metsas tuli leida uus kaart, mille järgi sai liikuda sihtpunkti.

Teine pool seltskonnast jaotus kahte maastikuautosse, kus tuli end korralikult turvavööga kinnitada ja täpselt juhi korraldusi täita, sest sõit kulges mööda karjääri. Adrenaliinitase tõusis kõigil ja see safari jääb kauaks meelde. Vahepeal tehti ka peatusi ning nägime kaevandamise tulemusena muudetud keskkonda, mis oli küll silmale ilus vaadata, aga oli paljudele küladele saanud saatuslikuks. Nägime, milline on põlevkivi ning saime teada selle kaevandamisest, töötlemisest ja tarbimisest.

Pooleteise tunni pärast vahetusid seltskonnad ning nii sai igaüks osa nii matkast kui safarisõidust.

Tagasiteel Tallinna tegime veel peatuse Aseri lähistel tuulepargis ning nägime lähedalt tuulikut. Siingi said õpilased vastata õpetajate koostatud küsimustele taastuvenergia kohta. Kokkuvõttes selgitatakse välja parimad vastajad.

Tagasiteel tegid õpilasrühmad ka lühikese päeva kokkuvõtte ning saatsid selle klassijuhatajatele. Ühiselt arvati, et oli tore ja sisukas õppekäigupäev. Tagasi Tallinnas olime õhtul kella 20-ks.

Airi Nurk, loodusainete õpetaja ja projektijuht

Esta Erit, reaal- ja loodusainete õppetooli juhataja

Uudise rubriigid: