15.02.2021

VIII Ökuliakadeemia konverents

15. veebruaril 2021 kell 13.00 aulas.

  • Kaja TOOMSALU, direktor. Avasõnad.
  • Marta KOLGA, 12RL. Lahang kui arstiteaduse ja kohtumeditsiini uurimismeetod. Juhendajad Marika Väli, Mai Veier.
  • Matthias SIIRAK, 12RL. Erakondade noortekogud Eestis. Juhendaja Hilje Maripuu.
  • Kenar KUKK, 12RL. Murrang: eestlaste saatus 20. sajandil minu vanavanaisa ja vanavanaonu näitel. Juhendaja Hilje Maripuu.
  • Karel TUMMELTAU, 12RL. Ülevaade Tallinna kergliiklusteedest. Juhendaja Jaanika Hõimra.
  • Kevin KULDMA, Liisa LEHTMETS, 12RL. Õpilasfirma The gOoFiEst Bags in Town. Juhendaja Lea Rüüsak
  • Rasmus HIRVESOO, 12RL. Tallinna Õismäe Gümnaasiumi õpilaste teadlikkus päikeseelektrist. Juhendaja Luule Vain.
  • Mona KAPPER, 12RL. Luule ajakirjas Värske Rõhk. Juhendaja Ingrid Palm.
  • Jaan ÕISPUU, uurimistööde aluste kursuse õpetaja. Konverentsi kokkuvõte.