22.04.2009 EL

EL Regioonide Komitee taunib omavalitsuste riiklikke eelarvekärpeid

22.04.2009

Euroopa Liidu Regioonide Komitee täiskogu kiitis täna Brüsselis heaks Tallinna linnavolikogu esimehe Toomas Vitsuti ettepanekud, mis kindlustavad omavalitsuste rahalist iseseisvust ning taunivad nende eelarvete riiklikku kärpimist.
 

Vitsuti ettepanekul juhtis Regioonide Komitee Euroopa Komisjoni tähelepanu vajadusele tagada Euroopa kohaliku omavalitsuse harta tingimusteta täimine kõigi liikmesriikide poolt. Vitsuti sõnul on harta rikkumine Eestis ja veel mõnes liikmesriigis sedavõrd ilmne, et ka Euroopa pidas vajalikuks sekkuda.

Regioonide Komitee rõhutas samuti, et kohalike omavalitsuste põhiülesannete täitmise ohustamine mõne liikmesriigi valitsuse poolt takistab eelkõige neil liikmesriikidel ja üldisemalt kogu Euroopa Liidul saavutamast Lissaboni eesmärke ning süvendab ELi eri piirkondade ebavõrdsust. Selle ettepaneku heakskiitmine on Vitsuti arvates eriti oluline innovatsiooniaasta kontekstis. 

"Ühtlasi on see selge märguanne ka Eesti valitsusele, et omavalitsustelt jalgu alt lüües langeb järsult terve Eesti võimekus sügavast majanduskriisist väljumiseks," kommenteeris Vitsut.

Ta pidas eriti oluliseks Regioonide Komitee poolt heaks kiidetud üleskutset liikmesriikidele vältida otseseid eelarvekärpeid kohalike omavalitsuste arvelt, kes kannatavad majanduskriisi tõttu niigi vähenevate tulude läbi. „Järjekordse kärpehoo käes vaevlevale Eesti valitsusele on siin selge rõhutus, et omavalitsuste rahakotist tuleb riikidel käed eemal hoida,” lausus Vitsut. 

Regioonide Komitee juhib samuti tähelepanu mitme liikmesriigi headele tavadele, sest nad on majanduslikust olukorrast hoolimata leidnud viise, kuidas toetada kohalikke omavalitsusi ja hüvitada nende kasvanud vajadusi avalike teenuste järele, andes kohalikele omavalitsustele täiendavaid laene ja lisavahendeid.  Vitsuti hinnangul on oluline arusaam, et tuleb hinnata ja tugevdada Euroopa omavalitsussektori rolli majanduskriisi ületamisel.

Vitsuti esitatud muudatusettepanekud Saksa liberaaldemokraadi Dietmar Brockesi arvamusele „Majanduse taastamisekava ning linnade ja piirkondade roll” toetasid 3. aprillil Rakveres kogunenud Regioonide Komitee Balti riikide delegatsioonid.

„Nüüd on eriti oluline edasi minna ning taotleda Regioonide Komitee ja teiste omavalitsuste esinduskogude poolt tervikliku ülevaate koostamine Euroopa omavalitsussektori tegelikust majandusolukorrast,” selgitas Vitsut.Viimati muudetud: 20.11.2017