23.04.2019

Muudatus linnavolikogu koosseisus

Tallinna linna valimiskomisjon otsustas isikliku sooviavalduse alusel lugeda lõppenuks Arto Aasa volitused linnavolikogu liikmena ja nimetada linnavolikogu liikmeks Taavi Toppi.

Valimiskomisjoni otsus jõustub 22. aprillil 2019.

 

Uudise rubriigid: