AvalehtÕpetajate kodu › Taotlemine

Taotlemine


Kellel on õigust taotleda eluruumi Õpetajate Kodus?

 

Eluruumi üürimist on õigus taotleda isikul:

1) kes töötab Tallinna linnas asuvas koolieelses lasteasutuses, põhikoolis, gümnaasiumis, huvikoolis või kutseõppeasutuses õpetajana;

2) kelle enda või kellega koos ühist eluruumi kasutada soovivate isikute omandis ei ole Harju maakonnas asuvat eluruumi ega hooneühistu liikmesust, mis annab õiguse kasutada eluruumi.

Eluruumi üürile taotlemine

Eluruumi üürile taotlemiseks tuleb Tallinna Linnavaraametile aadressil linnavaraamet@tallinnlv.ee esitada:

  1. taotlusvorm,
  2. nõusolek isikuandmete töötlemiseks,
  3. tööandja tõend, millel on märgitud taotleja ametinimetus ja töökoormus.

Taotlusvormi saab alla laadida SIIT. Vaata näidist SIIT. Taotluse digiallkirjastavad taotleja ja kõik taotlejaga koos ühist eluruumi kasutada soovivad täisealised isikud.

 

Nõusoleku isikuandmete töötlemiseks saab alla laadida SIIT. Nõusolek peab kajastama andmeid taotleja ja temaga koos ühist eluruumi kasutada soovivate isikute, nii alaealiste kui ka täisealiste, kohta. Nõusoleku digiallkirjastavad taotleja ja temaga koos ühist eluruumi saada soovivad täisealised isikud.

Tööandja tõendil tuleb märkida taotleja ametinimetus ja töökoormus.

Eluasemekomisjoni sekretär kontrollib taotleja esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust nõuetele ning edastab nõuetekohase taotluse eluasemekomisjonile ühe kuu jooksul selle saamisest.

Eluasemekomisjon otsustab taotleja eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võtmise või sellest keeldumise ühe kuu jooksul pärast seda, kui eluasemekomisjoni sekretär on eluasemekomisjonile esitanud taotluse ja sellele lisatavad dokumendid.

Küsimuste korral pöörduda Õpetajate Kodu eluasemekomisjoni sekretäri Tiina Sori (6404511, Tiina.Sori@tallinnlv.ee) poole.

Eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võetud taotleja on kohustatud Õpetajate Kodu eluasemekomisjonile Tallinna Linnavaraameti kaudu teatama viivitamatult:

-          töösuhte lõppemisest Tallinna linnas asuvas koolieelses lasteasutuses, põhikoolis, gümnaasiumis, huvikoolis või kutseõppeasutuses;

-          Harju maakonnas asuva eluruumi või eluruumi kasutamise õigust andva hooneühistu liikmesuse omandamisest;

-           isiku- ja kontaktandmete muutumisest. 

Igal aastal hiljemalt 1. septembriks tuleb esitada kirjalikus või elektroonilises vormis kinnitus selle kohta, et ta vastab jätkuvalt eluruumi üürimist taotlevale isikule esitatud nõuetele.

Viimati muudetud: 13.09.2018