31.12.2018

Kohatasu muudatus alates 01.01.2019

01. jaanuarist 2019 muutub kohatasu määr

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt ei või vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta ületada 20 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Seoses töötasu alammäära tõusuga on alates 1. jaanuarist 2019 Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks 65,88 eurot kuus ühe lapse kohta.

Tallinna Haridusameti 19.12.2018 käskkirjaga nr HA-4/95, mis hakkab kehtima alates 1.01.2019, saab tutvuda siin.

Uudise rubriigid: