01.01.2020

Kohatasu muudatus alates 01.01.2020

01. jaanuarist 2020 muutub kohatasu määr.

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt ei või vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta ületada 20 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Seoses töötasu alammäära tõusuga alates 1. jaanuarist 2020  on Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks 71,25 eurot kuus ühe lapse kohta.

Täpsemat infot kohatasu ja toidukulu kohta leiate Haridusameti kodulehelt.

Uudise rubriigid: