29.09.2019

Üheksa Tallinna lasteaeda pälvisid hea lasteaia märgise

Üheksa Tallinna lasteaeda pälvisid Tartu Ülikooli eetikakeskuselt hea lasteaia märgise, mis anti välja programmi „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ raames.

Märgised anti üle 26. septembril 2019 Eesti Rahva Muuseumis korraldatud konverentsil „Väärtuskasvatuse lasteaed: kõik, mida elus teadma pean, sain lasteaiast“.  

Auhinna „Hea lasteaia teerajaja 2019“ sai ka kaheksa Tallinna lasteaeda, kes teevad silmapaistvat tööd laste väärtusteadlikkuse arendamisel.

  • Tallinna Kristiine Lasteaed – järjepideva väärtusarenduse, õuesõppe propageerimise ja turvalise keskkonna loomise eest
  • Tallinna Seli Lasteaed – teadliku väärtuskasvatuse ja väärtuspõhiste projektide loomise ning elluviimise eest
  • Tallinna Luha Lasteaed – väärtuspõhise lasteaia kujundamise, mitmekülgsete mänguliste meetodite rakendamise ja lapsevanemate aktiivse kaasamise eest
  • Tallinna Meelespea Lasteaed – lastevanemate kaasamise ning väärtuspõhise organisatsioonikultuuri loomise ja kujundamise eest
  • Tallinna Lasteaed Mudila – mängu ja mänguliste tegevuste mõtestamise ning väärtustamise ja õuesõppe propageerimise eest
  • Tallinna Lasteaed Pääsupesa – teadliku isikupärastamise väärtustamise, koostöise meeskonna loomise ja lasteaia väärtuste mõtestamise eest
  • Tallinna Lasteaed Sinilind – laste avastamist ja katsetamist toetavate tegevuste teadliku planeerimise, mudilasnõukogu rakendamise ja väärtuspõhise juhtimise arendamise eest

Auhinna „Hea lasteaia edendaja 2019“ sai Tallinna Endla Lasteaed, kes on keskendunud lapse päeva õnnestumisele väärtuspõhise koostöökultuuri, jõustatud meeskonna ja vaba õpiruumi loomise kaudu.

Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud lasteaedade väärtusalast tegevust aastast 2009. Lasteaedu aidatakse eneseanalüüsi ja nõustamise toel leida oma lasteaia tugevused, omapära ning arenguvõimalused ja -fookused.

Tunnustusprogrammi peamiseks eesmärgiks arendada lasteaedade väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust. Samuti soovitakse toetada lasteaedu teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel, koguda ja levitada lasteaedade häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu ning tunnustada lasteaedade häid kogemusi ja praktikaid.

Programmis osalemiseks ei pea näitama suurepäraseid tulemusi kõigis hea lasteaia mudeli aspektides. Oluline on soov oma tegevusi analüüsida ja mõtestada: seada uusi eesmärke, panna tähele, kus saaks paremini, ja kavandada edasisi tegevusi. Eneseanalüüsi protsess aitabki näha ja aru saada, mida ja kuidas teha, et saada paremaks.

Igal aastal korraldatakse väärtuskasvatuse konverents, kus haridusega seotud eri osapooled arutlevad väärtusarenduse ja -kasvatuse sõlmküsimusi. Inspiratsiooni saamiseks ja headest praktikatest õppimiseks tutvustatakse alati ka ühe välisriigi kogemust. Seni on räägitud Soome, Taani, Šoti, Norra, Kanada ning Inglismaa kogemustest väärtuskasvatusega tegelemisel.

Tunnustusprogrammi taustatekst

Allikas: Nele Punnar, TÜ eetikakeskuse projektijuht

Uudise rubriigid: