18.04.2022

Pae Lasteaias toimus värviline nädal

Lapsepõlv on aeg hämmastavate avastuse jaoks ja me otsustasime avastada värvimaailma.

Inimese elu on täis erinevaid värve. Peamine märk lapse jaoks aine, ümbritseva reaalsuse tundmises on värv. Värviga tutvumine aitab tal tajuda ümbritseva maailma asjade ja nähtusi terviklikumalt ja peenemalt.

Alates 11. aprillist kuni 14. aprillini toimus lasteaias särav ja huvitav "Värviline nädal". Iga päev oli pühendatud kindlale värvile. Värvinädala läbiviimise eelduseks oli, et laste ja lasteaiatöötajate riiete värv vastaks päevavärvile. Meie eesmärk oli luua soodsad tingimused laste igakülgseks arenguks.

Nädala jooksul lasteaialapsed joonistasid, värvisid ja tegid kleepetööd. Päevavärv kajastus laste joonistustes ja meelelahutuses. „Värvilisest nädalast“ jäid meeldivad mälestused.

Uudise rubriigid: