Hoolekogu

Hoolekogu:

  • kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest
  • teeb juhtkonnale ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks
  • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori ja õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse
  • otsustab teisi käesoleva seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi

Tallinna Pae Lasteaia hoolekogu koosseis 2018/2019.õ.a.:

Hoolekogu esinaine:

Natali-Jessica Kovtun-lapsevanem
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Liikmed:

Eve Annus - Lasnamäe LOV esindaja 
eve.annus@tallinnlv.ee
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Jekaterina Sivova - ÕNK esindaja  
katsivova@rambler.ru
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Juulia Djomina -  lasteaia direktor  
juuliadjomina@gmail.com
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Pavel Ivanov- lapsevanem

Andrei Doronin -lapsevanem

Svetlana Koluntajeva-lapsevanem

Viimati muudetud: 26.03.2019