Hoolekogu

Hoolekogu:

  • kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest
  • teeb juhtkonnale ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks
  • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori ja õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse
  • otsustab teisi käesoleva seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi

Tallinna Pae Lasteaia hoolekogu koosseis 2019/2020.õ.a.:

Hoolekogu esinaine:

Lesja Dubovaja -lapsevanem
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Liikmed:

Eve Annus - Lasnamäe LOV esindaja 
eve.annus@tallinnlv.ee
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Jekaterina Sivova - ÕNK esindaja  
katsivova@rambler.ru
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Juulia Djomina -  lasteaia direktor  
juuliadjomina@gmail.com
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Valentin Kobzev- lapsevanem rühmast Vikerkaar

Natalia Spiridonova -lapsevanem rühmast Marjakesed

Jelena Denissova -lapsevanem rühmast Tilgakesed

Viimati muudetud: 29.01.2020