13.02.2018

Luulehommik "Eesti keele kaunis kõla"

12.02 toimus lasteaia saalis traditsiooniline luulehommik. Lapsed lugesid julgel ja rõõmsal meele kauneid eesti autorite luuletusi.

Toimus ka arutelu erinevate  toredate eesti keele väljendite tähenduse üle ning kuulda ja näha sai nii laulu kui  vanu rahvamänge.

Aitäh kõigile tublidele esinejatele!