22.02.2021

Töötajate tunnustamine

Traditsiooniliselt tunnustab Tallinna Kesklinna Valitsus oma piirkonna haridustöötajaid. Igaüks meist on tunnustust väärt, suuremate ja väikesemate tegude eest ja valikute tegemine ei ole lihtne, sel aastal on tunnustust pälvinud kaks õpetajat. Õnnitlused!

Pille Kruus, Särasilmade õpetaja.

Särasilmne ÕPETAJA, kes rõõmsal meelel sütitab ka teistes head tuju. Professionaalsetele oskustele, teadmistele lisasaks, on suurepäraselt kohenenud muutustega, osavõtlik, hea organiseerimisvõimega, iseseisev ja ennastjuhtiv. Hindab kaaslasi ja hoiab suhteid, on hea kuulaja, avatud meelega ja arvamuse välja ütleja. Ta on veendunud, et koos suudame rohkem ja seetõttu on ta ka hea eestvedaja.

Lembi Lõhmus, Nakstrallide õpetaja.

ÕPETAJA, kes teab, et ajad ja asjad muutuvad aga inimlikkus jääb. Ta julgeb katsetada, proovida, õpib ja õpetab, ei karda eksida ja abi küsida, on abivalmis ja sõbralik, tegus ja kaasaegne, lastest ja nende vajadustest, võimetest lähtuv õpetaja, kes on pühendunud erialasele tööle ja teeb seda alati parimate kavatsustega ja tänaseks enam kui kakskümmend viis aastat. Õpetaja Lembi on jaganud oma mõtet, et nii hästi pole ta end õpetajana mitte kunagi varem tundnud - nii palju on erinevaid võimalusi, koolitusi, metoodikaid, materjale, vahendeid, millega igapäevaselt oma hästi tööd teha. Tema kindel veendumus ja sõnum annab ka kolleegidele jõudu, indu ja usku, et lasteaiaõpetaja amet on väärtuslik. Lembi hindab väga kõrgelt õpetaja kutsest tulenevalt vastutust, koostööd ja on suurepäraseks eeskujuks.

22.veebruar 2021.aasta

Uudise rubriigid: