15.06.2021

Tunnustus "Iga lapse jaoks on võti"

Traditsioonilisel üritusel "Tallinn tänab ja tunnustab" pälvis Tallinna Päikesejänku Lasteaed koostööprojeti "Iga lapse jaoks on võti" eest tunnustuse.

Tallinna Haridusamet tunnustas haridusasutusi omavahelise koostöö eest projektis  "Iga lapse jaoks on võti". Projekti eestvedajaks oli Tallinna Lasteaed Sipsik ning projektist võtsid osa Riigi Tugiteenuste Keskus, Tallinna Endla Lasteaed, Tallinna Komeedi Lasteaed, Tallinna Lasteaed Südameke, Tallinna Liivalossi Lasteaed, Tallinna Päikesejänku Lasteaed, Tallinna Virmalise Lasteaed, Tallinna Ülikool. Antud projektis osalemine on aidanud leida tööriistu, kuidas kaardistada eriilmelise lapse arengulisi vajadusi ning rikastanud meid ideede ja metoodikaga, kuidas anda lapsevanemale tagasisidet, lähtudes lapse tugevustest ning toetudes põhimõttele, et erinevus rikastab. 

PROJEKTI EESMÄRK

  • Projekti „Iga lapse jaoks on võti“ eesmärk on toetada õpetajate uurimuslikku mõtteviisi ning jagada teadmisi, oskusi ja kogemusi, mis toetavad  laste sotsiaalsete ja eneseregulatsioonioskuste  kujundamist.
  • Projekti tulemusel õpetajad tunnevad eelkooliealiste laste sotsiaalse ja psüühilise arengu eripärasid ning oskavad nendega arvestada tegevuste planeerimisel ning rakendamisel.
  • Õpetaja oskab märgata ja analüüsida laste sotsiaalseid ja eneseregulatsiooni oskusi; analüüsida probleemsituatsioone koostöös kolleegidega ning valida sobivad sekkumisviise toetudes tõenduspõhistele praktikatele.
  • Õpetaja oskab valida sobivad  suhtlemisstrateegiad pere kaasamiseks ja mõistab pere rolli lapse arengu toetamisel.
  • Loodud/rakendatud on nii asutuse kui ka piirkonnatasandil õpetajatest professionaalne õpikogukond, kes tegutsevad koos, et õppida üksteise praktikatest ning omandavad uusi teadmisi ning oskusi selleks, et toetada iga lapse individuaalset arengut.

Uudise rubriigid: