12.06.2020

Hetkel oluline

TALLINNA PALLASTI LASTEAIA TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA SUVI 2020

Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

 

 

1.

Laste vastuvõtt

 • Lasteaeda võetakse vastu vaid terveid lapsi. Lapsi, kelle vanematel või lähi kontaktsetel on tuvastatud COVID-19 haigus ei tohi lasteaeda tuua.
 • Laste vastuvõtt toimub õues või rühmade välisustel.
 • Kõiki lapse vaadatakse üle nende tervislik seisund (respiratoorsete haiguste sümptomite olemasolu).
 • Vanematega suhtlemisel järgitakse võimalusel 2+2 nõuet.
 • Kui laste vastuvõtt toimub õues, lapsevanemad annavad last õpetajale ja koheselt lahkuvad lasteaia territooriumilt. Lastevanemate kogumine või jalutamine lastega lasteaia territooriumil on keelatud.
 • Lapsevanemad majja ei sisene.

2.

Laste ja töötajate tervise kaitse (heakorra ning hügieeni tagamine, haigestumised jms)

 • Laste ja töötajate tervise kaitseks lasteaias on esmatähtsad hügieen (regulaarne ja hoolikas kätepesu), ruumide piisav tuulutamine ning ruumide ja pindade tõhus puhastamine.
 • Terviseseisundi jälgitakse kogu päeva jooksul, kraaditakse, respiratoorsete haiguste sümptomite tekkimisel saadetakse koju.
 • Kohapeal haigestunud laps peab lasteaias kandma kirurgilist maski ning asuma eraldatud ruumis kuni lapsevanema tulekut, et haiguskahtlusega lapsega kokku puutuvate inimeste arv viia miinimumini, mis aitab takistada COVID-19 viiruse levikut.
 • Kohapeal haigestunud õpetaja viivitamatult saadetakse koju.
 • Rühmade ja personali vahel kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.
 • Kui laps lasteaeda ei tule, lapsevanem teavitab lapse puudumise põhjusest kas rühma või lasteaia telefoni teel või ELIISi keskkonnas.

3.

Rühmade komplekteerimine

 

 • Rühmade komplekteerimine suveperioodiks toimub lähtuvalt veebruari ja mai kuus läbiviidud lastevanemate küsitlusest saadud andmetelt.
 • Komplekteeritud rühmades laste lähikontaktsete ring on võimalikult muutumatu.
 • Komplekteeritud rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte.
 • Uute rühmade komplekteerimine toimub lähtuvalt kehtivale korrale HA infosüsteemis kinnitatud kohapakkumiste alusel.
 • Infot uute rühmade komplekteerimise ja töökorralduse kohta edastatakse lastevanemate e-mailidele.
 • Uute lastevanemate koosolekud toimuvad augustis muusikasaalis ühe rühma kaupa, jälgides hügieenireegleid ning  järgides Terviseameti soovitusi.

 

4.

Õppe- ja kasvatustöö

 

 • Töötajad selgitavad lastele hügieenireegleid ja miks on oluline teistega distantsi hoida ning näidata ette, kuidas käsi õigesti pesta.
 • Lasteaedades olevad spordi-, muusikasaal jms ei ole ühiskasutuses.
 • Suveperioodil õppe- ja kasvatustöö on korraldatud õues.
 • Iga rühma lapsed viibivad oma rühma mängualal.
 • Vihmase ilma korral muusika ja liikumistegevused toimuvad rühmaruumis, et piirata ruumide ristkasutust.
 • Suveperioodil ei osutata lasteaias huvihariduse teenust.

5.

Toitlustamine

 

 • Toidu valmistamisel ja jagamisel järgitakse kõiki tervisekaitsenõudeid.
 • Toitlustamisel puhastatakse ja desinfitseeritakse kõiki sagedasti puudutatavaid ja toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini.
 • Jälgitakse, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste

joogitopsi, lusikat jm söögiriistu. Vee joomiseks kasutavad lapsed isiklikku joogitopsi/tassi (ühekordne või korduvkasutatav).

6.

Kommunikatsiooni juhtimine

 • Infovahetus toimub telefoni, e-maili ja ELIISi keskkonna kaudu.
 • Info töökorraldusest ja selle muudatuste kohta edastatakse lastevanematele ELIISi keskkonna kaudu ja on leitav lasteaia kodulehel rubriigis “Hetkel oluline”
 • Info töökorralduse muutuse kohta edastab lastevanematele töötava rühma õpetaja.
 • Personaliga suhtlemine toimub telefooni, e-mailide teel või Zoom keskkonna kaudu.
 • Lasteaia kontaktid:

koduleht https://www.tallinn.ee/pallasti-lasteaed/

e-mail pallasti@pallasti.edu.ee

telefon 6210 780    

7.

Uute laste vastuvõtmine ja harjutamine lasteaiaga

 

 • Uute laste vastuvõtmine toimub lastevanemate koosolekul kokkulepitud graafiku alusel rühma mängualal, korraga 3-4 last.
 • Laste harjutamine toimub ilma lapsevanemata, erandjuhul lapsevanem viibib koos lapsega rühma mängualal tagades reegel 2+2, rühmas kasutades kaitsemaski ning jälgides hügieenireegleid.

8.

Asenduslasteaeda minek, asenduslasteaias olek

 • Asenduslasteaiad sellel suvel on Tallinna Asunduse Lasteaed ja Tallinna Kivimurru Lasteaed
 • Asenduslasteaeda lähevad lapsevanema avalduse alusel kohta soovinud registreeritud lapsed.
 • Asenduslasteaias viibides kehtivad asenduslasteaias kehtestatud reeglid.

9.

Laste kojuminek

 

 • Laste üleandmine toimub õues või rühmade välisustelt.
 • Vanemad majja ei sisene.
 • Lastevanemate kogumine või jalutamine lastega lasteaia territooriumil on keelatud.

Uudise rubriigid: