21.01.2020

Vanema osa määra muudatusest 2020. aastal

01.jaanuarist 2020 tõusis lasteaia kohatasu.

Kohatasu 01. jaanuarist 2020 on 71,25 eurot kuus, ujulaga lasteaedades (kui ujula on kasutuses) 78,26 eurot kuus.

Alus:  Tallinna Haridusameti käskkiri 31.12.2019 nr HA-4/78 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine".

Uudise rubriigid: