Avalik teave

Riikliku järelvalve ettekirjutused

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

1. septembrist 2017 asusid tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Kontakt:

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088,
telefon 735 0222,
e-post: hm@hm.ee

Riigihanked

Hetkel aktiivseid riigihankeid ei ole.

Kohtulahendid

Kohtulahendid puuduvad.

Vabad töökohad

https://info.haridus.ee/Too

Filtreerige kasutades sõna "Pelgulinna"

Hankekord

Tallinna Linnavalitsus võttis 04. oktoobril 2017 vastu määruse nr 30 „Tallinna hankekord“. Määrus jõustus 10. oktoobril 2017 ja on ülelinnaliseks hankekorraks kõigile Tallinna linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele. Määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/407102017066).

.......................

Isikuandmete töötlemise eest vastutab kantselei juhataja Liina Maasalu.

Loe siit

Määrus

Viimati muudetud: 22.08.2020