Pelgulinna Gümnaasiumi gümnaasiumi õppesuunad

Pelgulinna Gümnaasiumis on avatud alates kümnendast klassist 2 õppesuunda: kunst-kultuur-meedia ja StartUp-pragmaatiline. 

  • Kunsti-kultuuri-meedia suund: Gümnaasiumi "kunstisuuna" suuna aineteks oleme kogunud teoreetilised, praktilised ja digikunsti austavad kunsti eriained nagu Kunstiajalugu 3 kursust, Kunst 6 kursust, Animatsioon 1 kursus, Arhitektuur 1 kursus, Disain 1 kursus, Informaatika 2 kursust, Multimeedia 2 kursust, Kunstipraktika I  - 1 kursus 10. klass, Kunstipraktika II - 1 kursus 11. klass, Trükigaafika 2 kursust, Lõputöö kunstist 1 kursus. Suunakesamiks on gümnaasiumi lõpetades kunstiajalugu ja kunstisuuna lõputöö. Kooli kunstikanal - kliki siia
  • StartUp-pragmaatiline suund. Gümnaasiumi "pragmaatilise" suuna aineteks oleme kokku kogunud informaatika, sporti ja majanduse õppimist toetavad tegevused: Riigikaitse 4 kursust, Sportmängud 1 kursus, Informaatika 2 kursust, Arvutigraafika 1 kursus, Veebimeedia 1 kursus, Aerokool (drooniõpe) 1 kursus, Küberkaitse 1 kursus, Enesejuhtimine 1 kursus, Ettevõtluskultuur 1 kursus, Sissejuhatus Start-upi 1 kursus, Majandus- ja ettevõtlusõpe 3 kursust, Eraisiku rahaasjad 1 kursus, Kodulinn Tallinn 1 kursus. Lõpetamise tingimuseks on osalemine riigikaitse tundides ja laagrites, viiakse läbi suunakesamina Start-Up projekt ja e-test. Pelgu IT kanal - kliki siia ja Spordikanal  - kliki siia
Mõlemas suunas on kohustuslikeks aineteks lai matemaatika ning uurimustööde tegemiseks üks toetuskursus. Need annavad õpilasele laiema toetuse matemaatika riigieksami läbimiseks kui ka 12. klassis kohustusliku uurimustöö tegemiseks. 

Lisaks valitud suuna kohustuslikele ainetele on võimalik valida erinevaid ülekoolilisi valikaineid. Teeme koostööd ka Tallinna Ülikooli, Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooliga, et pakkuda oma õpilastele parimat.  
Muu informatsioon gümnaasiumi õppetöö korralduse kohta - kliki siia
Viimati muudetud: 31.08.2020