Gümnaasiumiõpilasele

GÜMNAASIUMIS TOIMIMISEKS JA LÕPETAMISEKS

Kursusehindamine

Kursuse hindamine toimub peale 21 kontakttundi. 

Põhiained:

Riiklikud kursused 69 tk (põhiained): eesti keel (6), kirjandus (5), B2 keeleoskustasemel võõrkeel INGLISE (5); B1 keeleoskustasemel võõrkeel SAKSA/VENE (5); lai matemaatika (14), bioloogia (4), loodusgeograafia (2), keemia (3), füüsika (5), ajalugu (6), ühiskonnaõpetus (2), inimeseõpetus (1), inimgeograafia (1), muusika (3), kehaline kasvatus (5), kunst (2)

Lisakursused: inglise keel 2 lisakursust, kirjandus 1 lisakursus, vene/saksa keel 1 lisakursus, uurimistöö 1 kursus. 

Suunavalikud

Kunst-Kultuur-Meedia
Gümnaasiumi "kunstisuund" sisaldab erinevaid kunstitunde. Toimuvad kunstipraktika I ja II. Suunakesamiks on gümnaasiumi lõpetades kunstiajalugu ja kunstisuuna lõputöö. Kõik õpilased viivad läbi ka õpilasuurimuse. Lisaks loe siit, mis PGs kunstis toimub - kliki siia

Suunaained:

 • Kunstiajalugu 3 kursust
 • Kunst 6 kursust
 • Animatsioon 1 kursus
 • Arhitektuur 1 kursus
 • Disain 1 kursus
 • Informaatika 2 kursust
 • Multimeedia 2 kursust
 • Kunstipraktika I  - 1 kursus 10. klass
 • Kunstipraktika II - 1 kursus 11. klass
 • Trükigaafika 2 kursust
 • Lõputöö kunstist 1 kursus


Start-Up-Pragmaatiline suund
Gümnaasiumi "pragmaatilise" suuna aineteks oleme kokku kogunud informaatika, sporti ja majanduse õppimist toetavad tegevused. Lõpetamise tingimuseks on osalemine riigikaitse tundides ja laagrites, viiakse läbi suunakesamina Start-Up projekt ja e-test. Kõik õpilased viivad läbi ka õpilasuurimuse.

Lisaks vaata siit videoid - kliki siia
PG spordiblogi - kliki siia
ITK blogi - kliki siia

Suunaained:

 • Riigikaitse 4 kursust
 • Sportmängud 1 kursus
 • Informaatika 2 kursust
 • Arvutigraafika 1 kursus
 • Veebimeedia 1 kursus
 • Aerokool 1 kursus
 • Küberkaitse 1 kursus
 • Enesejuhtimine 1 kursus
 • Ettevõtluskultuur 1 kursus
 • Sissejuhatus Start-upi 1 kursus
 • Majandus- ja ettevõtlusõpe 3 kursust 
 • Eraisiku rahaasjad 1 kursus
 • Kodulinn Tallinn 1 kursus

Valikained

 • Lisaks valitud suuna kohustuslikele ainetele on võimalik valida järgnevaid ülekoolilisi valikaineid. Näide 2018 aastal sügisperioodil pakuti: Sündmusekorraldus, Kõne ja väitlus, Biokeemia, Plakati kujundamine vabavaraga, Majandusmatemaatika elemendid, Etikett, Tõlketöö, Saksla keel C-keelena, Krokii, Loodusfotograafia, Koorialul, Rahvatants, Liiklusõpetus, Sotsiaaltöö jne. 
 • Valikained toimuvad viimasel nädalal enne sügis ja kevadvaheaega. Aastaringsed valikaineid toimuvad iga nädal. 
 • Huviliste olemasolul avatakse riigieksamiks ja koolieksamiks ettevalmistuskursused.
 • Valikainekursus avatakse, kui kursusele on registreerunud vähemalt 15 õpilast.
 • Valikainete valimine toimub septembri esimestel nädalatel (info klassijuhatajalt). 
 • Õpilased ja õpetajad saavad teha ettepanekuid võimalike valikainete osas. 

Teeme koostööd ülikoolidega. Valikkursused saab valida ka ülikoolide juures ehk osalemine õpilasakadeemias - valid kursuse, registreerid, annad koolile ka teada ja tood tõendi lõpetamise ehk kursuse läbimise kohta. Sobilik kasutada X ja XII klassis, sest kursus pannakse kirja tagantjärgi!!

Kursuse kestvus 21 tundi

Tallinna Ülikool

https://www.tlu.ee/akadeemia 

Tallinna Tehnikaülikool

https://ttu.ee/kooliopilasele/  

Mektory https://www.ttu.ee/kooliopilasele/tehnoloogiakool/ 

Eesti Kunstiakadeemia

https://www.artun.ee/avatud-akadeemia/ettevalmistus/  

Tartu Ülikool

https://www.teaduskool.ut.ee/et/kursused 

Programmeerimise kursused: http://programmeerimine.ut.ee/​  

Täpse põhi-, suuna- ja valikainete loetelu info saate klassijuhatajalt. 

Viimati muudetud: 16.10.2019