Gümnaasiumiõpilasele

GÜMNAASIUMIS TOIMIMISEKS JA LÕPETAMISEKS

Kursusehindamine

Kursuse hindamine toimub peale 21 kontakttundi. 

Põhiained:

Riiklikud kursused 69 tk (põhiained): eesti keel (6), kirjandus (5), B2 keeleoskustasemel võõrkeel INGLISE (5); B1 keeleoskustasemel võõrkeel SAKSA/VENE (5); lai matemaatika (14), bioloogia (4), loodusgeograafia (2), keemia (3), füüsika (5), ajalugu (6), ühiskonnaõpetus (2), inimeseõpetus (1), inimgeograafia (1), muusika (3), kehaline kasvatus (5), kunst (2)

Lisakursused: inglise keel 2 lisakursust, kirjandus 1 lisakursus, vene/saksa keel 1 lisakursus, uurimistöö 1 kursus. 

Suunavalikud

Kunsti-Kultuuri-Meedia suund
Gümnaasiumi "kunstisuund" sisaldab erinevaid kunstitunde. Toimuvad kunstipraktika I ja II. Suunakesamiks on gümnaasiumi lõpetades kunstiajalugu ja kunstisuuna lõputöö. Kõik õpilased viivad läbi ka õpilasuurimuse. Lisaks loe siit, mis PGs kunstis toimub - kliki siia

Suunaained:

 • Kunstiajalugu 3 kursust
 • Kunst 6 kursust
 • Animatsioon 1 kursus
 • Arhitektuur 1 kursus
 • Disain 1 kursus
 • Informaatika 2 kursust
 • Multimeedia 2 kursust
 • Kunstipraktika I  - 1 kursus 10. klass
 • Kunstipraktika II - 1 kursus 11. klass
 • Trükigaafika 2 kursust
 • Lõputöö kunstist 1 kursus


Start-Up-Pragmaatiline suund
Gümnaasiumi "pragmaatilise" suuna aineteks oleme kokku kogunud informaatika, sporti ja majanduse õppimist toetavad tegevused. Lõpetamise tingimuseks on osalemine riigikaitse tundides ja laagrites, viiakse läbi suunakesamina Start-Up projekt ja e-test. Kõik õpilased viivad läbi ka õpilasuurimuse.

Lisaks vaata siit videoid - kliki siia
PG spordiblogi - kliki siia
ITK blogi - kliki siia

Suunaained:

 • Riigikaitse 4 kursust
 • Sportmängud 1 kursus
 • Informaatika 2 kursust
 • Arvutigraafika 1 kursus
 • Veebimeedia 1 kursus
 • Aerokool 1 kursus
 • Küberkaitse 1 kursus
 • Enesejuhtimine 1 kursus
 • Ettevõtluskultuur 1 kursus
 • Sissejuhatus Start-upi 1 kursus
 • Majandus- ja ettevõtlusõpe 3 kursust 
 • Eraisiku rahaasjad 1 kursus
 • Kodulinn Tallinn 1 kursus

Valikained

Aastaringsed valikained

Pelgulinna Gümnaasiumis toimub õppeaastal 2020-2021 kolm aastaringset valikainet.

Osaledes aktiivselt ühel õppeaastal vastavas valikaines fikseeritakse kursuse arvestus, mis kajastub gümnaasiumi lõputunnistusel.

Aastaringsed valikained algavad 14. septembrist vastavalt ajakavale!

 • Draamaõpetus / Juhendaja: Margit Salmar /

 • Rahvatants / Juhendaja: Dagmar Aus /

 • Segakoor / Dirigent: Maris Kaldaru

Registreeri ennast astaastaringsetesse valikainetesse - Kliki siia!

Ajakava aastaringsete valikainete kohta - Kliki siia!

Valikainete nädal

Ülejäänud gümnaasiumi õppeaasta 2020-2021 valikaineid toimuvad kaks korda aastas valikainete nädalal.

Valikainete nädalal tegeletakse ainult kindlalt valitud aine temaatikaga ja toimuvad ainult ühe aine tunnid. 

 1. Valikainete nädal sügisperioodil 26-30 oktoober.

 2. Valikainete nädal kevadperioodil 12-16 aprill.

Täpsem valikainete nädala õppeainete nimistu on koostamisel! Lisainfo lähiajal.

Õpilasakadeemia valikained

Teeme koostööd ülikoolidega. Valikkursused saab valida ka ülikoolide juures ehk osalemine õpilasakadeemias - valid kursuse, registreerid, annad koolile ka teada ja tood tõendi lõpetamise ehk kursuse läbimise kohta. Sobilik kasutada X ja XII klassis, sest kursus pannakse kirja tagantjärgi!!

Kursuse kestvus 21 tundi

Tallinna Ülikool

https://www.tlu.ee/akadeemia 

Tallinna Tehnikaülikool

https://ttu.ee/kooliopilasele/  

Mektory https://www.ttu.ee/kooliopilasele/tehnoloogiakool/ 

Eesti Kunstiakadeemia

https://www.artun.ee/avatud-akadeemia/ettevalmistus/  

Tartu Ülikool

https://www.teaduskool.ut.ee/et/kursused 

Programmeerimise kursused: http://programmeerimine.ut.ee/​  

Täpse põhi-, suuna- ja valikainete loetelu info saate klassijuhatajalt. 

Viimati muudetud: 21.10.2020