Hoolekogu

Hoolekogu esimees -  Toomas Loo
Hoolekogu esimehe e-post:  toomas [@] salme.ee

  1. Kirsti Kärbo                                       lapsevanem
  2. Karneliia Caramella Press            lapsevanem
  3. Klelia Peterson                                 lapsevanem
  4. Mare Veeremaa                              lapsevanem
  5. Aleksandra Kogerman                   õpilane
  6. Toomas Loo                                       vilistlane
  7. Karmen Onton                                 õpetaja
  8. Sirli Siitsman                                     õpetaja
  9. Peeter Järvelaid                              linna esindaja

Laiendatud hoolekogu koosneb iga klassi lapsevanemate esindajatest. Koosolekuid korraldatakse kuni neli korda aastas ja sisulisi otuseid tehakse üheskoos osalejatega. Arutelud toimuvad klassilistides ja muudes e- ja päriselu keskkondades.

Hetkel aktiivseid otsuseid menetelda ei ole.

Protokollid leiab kooli dokumendiregistrist. 

Viimati muudetud: 15.11.2019