Pelgulinna Gümnaasiumi I klassi õppesuunad

Pelgulinna Gümnaasiumis on avatud alates teisest klassist 3 õppesuunda (alates 2015): kunstisuund, IKT-suund, matemaatika-loogika.

Suundade kirjeldused:

Kunstisuund - Kunstisuuna valinud õpilastel on igal nädalal 3 kunstitundi, mis toimuvad rühmades spetsiaalsetes molbertitega kunstiklassides ning skulptuuri ja graafika klassis. Algklassidest alates tegeldakse kunstitundides nii klassikaliste kunstitehnikate õppimise kui erinevate kaasaegse sisuga loovülesannetega, lõimitakse ainet kõigi teiste ainetega. Eesmärgiks on käelise tegevuse kaudu arendada isiksust tervikuna. Kunstitunnid sisaldavad 2.-6. klassini õpetaja valikul ka erinevaid vormiõpetuse, disaini ja trükigraafika ainetunde vastavalt ruumivõimalustele ja õpilaste ealistele oskustele (algklassides enamjaolt savist voolimine, papist vormiülesanded, keskastmes rohkem trükigraafikat koolis olemasoleva trükipressi abil ja disaini- ning arhitektuuriülesandeid). 7. ja 8. klassis on üldkunstitunnid 1 kord nädalas 2 tundi (aastas 70 tundi) ja 1 disainitund või animatsioonitund nädalas. 8. klassis lisandub kunstipraktika (35 t) ja 9. klassis kunsti lõputöö. Kunstisuuna tundides püüame juhendada õpilasi individuaalsemalt ja igaühe isikupära arvestades ning süvendada kunstialaseid oskusi ja teadmisi põhjalikumalt. Eesmärgiks on väärtustada loovat mõtlemist ja isikupäraseid lahendusi ja õppida nende abil väljendama oma mõtteid, ideid, teadmisi, arendada õpilaste kultuurilist teadlikkust. Kunstiõpetusel on ka oma Facebooki kanal: https://www.facebook.com/Pelgulinna-G%C3%BCmnaasium-KUNST-1395191540529774/

IKT-suund- IKT-suunal õpivad lapsed, kellel toimub 1x nädalas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tund. Tunnid on arvutiklassis ja seal õpitakse tundma erinevaid infotehnoloogilisi vahendeid ja täiendatakse oma teadmisi nende kasutamise kaudu. IKT suunas peamiselt loome, mitte lihtsalt ei tarbi asju. Loome äppe, mänge, koomikseid, animatsioone, õppematerjale jm. Teeme koostööd ja suhtleme erinevate Eesti ja Euroopa koolidega (eTwinning). Programmeerime Lego Mindstorm roboteid, MakeyMakeysid, MeetEdisoni, Ozobot ja arvutis osaleme Kooditunnis kui ka muudes programmeerimist ja disaini puudutavates üritustes ja võistlustes. Olulisel kohal on õppida igapäevaselt tundma uusi ning vajalikke tehnoloogiad nt. Raspberry Pi, droonid, kuid teha selgeks ka traditsioonilised (kontorivara, mis on arvuti sees jne). Õpime tundma ka interneti ohutuse põhimõtteid. Kuna meie kooli külastavad paljud digipöörde huvilised, siis on õpilastel võimalus oma tegemisi ja oskuseid näidata nii Eesti kui ka välismaa külalistele. Kohtumine väliskülalistega annab õpilastele praktiseerida erinevaid keeli, suhtlusoskust, kui ka julgust esineda ja õpitut selgitada. Lisainfo ja tegevustest pildid leiate siin: http://pelguit.blogspot.com/

Matemaatika-loogika - siin õppivatel õpilastel on nädalas lisaks üks matemaatika-loogika tund. Seal tegeletakse nii raskemate ülesannete lahendamise, kui ka nuputamisülesannetega. Matemaatika-loogika suunatunnis püüame läheneda matemaatikale ja sellele teemale veidi teise nurga alt, kui traditsiooniline arvutamine. Teeme robootikat (Lego WeDo kui ka teised algtaseme robootika vahendid), õpime mängima mõttemänge (kabe, male jne), lahendame loogikaga seotud ülesandeid (Sudoku jne). Samuti õpime matemaatikat interaktiivsete mängude kaudu.

  • Algklasside tegevusest koolis - kliki siia
  • Tugisüsteemid - kliki siia
  • Õppetöö koolis - kliki siia
Viimati muudetud: 31.08.2020