Konsultatsioon ja järelevastamine

Konsultatsioonide aegu tutvustab aineõpetaja oma ainetunnis. 
........................................
Järelevastamine 1.-6. klassis toimub õpetajaga koostöös ainetunnis. 
Järelevastamine toimub 7.-12. klassile kord nädalas. 
Aeg on kokku lepitud ja õpilastele teada antud iga perioodi alguses. 

Eraldi lisaaja järelvastamiseteks 12. klasside lisaaeg on 5. november 2020 kell 16.20 -17.30 https://forms.gle/9nUsTmM95A8MZRV5A

Järelvastamised 7.-12. klass II perioodil: https://forms.gle/oADCGt683pZ61wEGA

.
Järelvastamise kord:
1) Õpilane peab järelvastamisele registreerima Google Formi küsimustiku kaudu
2) Järgmise nädala järelvastamiseks peab registreerimasama nädala teisipäevaks.
3) Õpetajad kontrollivad hiljemalt K õhtul, kes on registreerinud nende aine järelvastamistele.
4) Õpetajad toovad järelvastamiseks vajalikud tööd N tööpäeva lõpuks õpetajate tuppa tööde kausta (ja panevad õigesse kausta).
5) Järelvastamisel "valves" olevad õpetajad tulevad võtavad järelvastamise hommikul tööde kausta õpetajate toast.
6) Õpilane järelvastamisel peab suutma ennast õpilaspiletiga tuvastada (kui ei ole tuttav laps ühelegi õpetajale!)
7) Pärast järelvastamist kokku kogutud tööd toovad "valves" õpetajad õpetajate tuppa kohe pärast järelvastamist.
8) Aineõpetajad saavad tööd kätte õpetajate toast, hindavad need ära ja annavad ainetunnis kätte.
Viimati muudetud: 26.10.2020