Õpetajaskond

Juhid

  • Tiina Tiit, õppejuht
  • Erik Kuldkepp, üldõpetuse koordinaator

Õppetoolide koordinaatorid

  • Reet Mõlder, algõpetus (1.-6. klass)
  • Reelika Rosin, põhikool (7.-9. klass)

Õpetajad

Kõikidel kooli töötajatel on epost järgmisel kujul eesnimi.perenimi [@] pelgulinna.edu.ee
Täppidega tähed nimes, kaotavad täpid, tilde kaob. Sidekriipsuga nimi jääb nagu ta on.

või tel 6 738 650

Andriankova, Oxana - vene keel
Allika, Kadrian - eripedagoog, algõpetus  (töösuhe peatatud)
Aro, Tiina - saksa keel
Asperk, Petri - informaatika
Bome, Johanna - ajalugu ja ühiskonnaõpetus
Eero Liina - tants (töösuhe peatatud)
Esnar, Tiiu - kunstiained
Hanson, Anna-Stina - algõpetus
Hoop, Imbi - loodusained
Hunt, Kaire - inglise keel
Ivanova, Tiiu - muusika, mudilas- ja lastekoori juhendaja
Jaadla, Marilin - algõpetus
Jaanovits, Johanna - eripedagoog
Kalda, Ille - matemaatika
Kaldaru, Maris - muusika, segakoori juhendaja
Kebbinau, Marii-Helen - algõpetus 
Kelgo, Kärt - algõpetus
Kerkel, Irina - vene keel
Kivi, Liisa - kunstiõpetus  (töösuhe peatatud)
Klaan, Veiko - eesti keel ja kirjandus
Koitla, Kai - eripedagoog
Krasna, Aivi - loodusõpetus, bioloogia 
Kravik, Toomas - ajalugu, ühiskonnaõpetus
Kriit, Kadi - kunstiajalugu
Kruus, Kristjan - informaatika
Kukk, Kaire - algõpetus, muusika
Kuznetsova, Marina - rütmika, etikett, rahvatants, seltskonnatants
Kulbin, Kea - pikapäevarühm
Kuldkepp, Erik - sotsiaaltöö, sündmuskorraldus
Käesel, Kärt - inimeseõpetus (psühholoogia)
Lampmann, Sondra - kunst (animatsioon)
Lillemets, Rea - liikumisõpetus
Lomp, Anete - kunstiõpetus
Loo, Nele - kehaline kasvatus, tantsuline võimlemine
Lumiste, Elbe - sotsiaalpedagoog
Magnus, Hille - eesti keel ja kirjandus
Marmor, Raido - matemaatika
Matiek, Maie - matemaatika
Merirand, Mirell - ettevõtluskultuur, start-up, küberkaitse
Muru, Kalev - füüsika
Mõlder, Reet - algõpetus
Mäekivi, Mari - inimene ja õigus
Mäemat, Jüri - kunstiained

Männik, Tiiu - algõpetus
Naarits, Merle - algõpetus
Nakus, Dagmar - algõpetus, tants 
Nesterova, Jelena  - füüsika
Noole, Riina - liikumisõpetus
Olluk, Kaie - algõpetus, inglise keel
Onton, Karmen - algõpetus, majandus
Paal, Kristi - algõpetus, inglise keel
Pata, Kai - uurimustöö alused
Perova, Anna - keemia, loodusõpetus, biokeemia
Peterson, Ljubov - vene keel (töösuhe peatatud)
Piir, Liis - kunstiained
Press, Dagne - informaatika, algõpetus
Proomann, Inga - bioloogia, inimeseõpetus  (töösuhe peatatud)
Põld, Brigita - matemaatika
Põldmets, Tiia - kunstiained
Raavel, Piret - inglise keel
Raichert, Inara - vene keel
Raja, Helmet - kunstiained
Randlepp, Riina - liikumisõpetus
Rosin, Reelika - matemaatika
Saar, Ave - inglise keel
Saare, Kristi - majandus, raamatupidamine, eraisiku rahaasjad
Sagur, Saima - eesti keel ja kirjandus
Sammel, Vincent - pilliõpe
Salmar, Margit - kaunid kunstid (näitering)
Salumets, Liina - algõpetus
Siitsman, Sirli - algõpetus, ajalugu
Sildos, Kristina - muusiika, mudilas- ja lastekoori õpetaja  (töösuhe peatatud)
Simmo, Aivo - geograafia
Sinka, Eneli - algõpetus, inglise keel
Tark, Heidi - algõpetus   (töösuhe peatatud)
Tammerik, Christian-Philip - ajalugu, ühiskonnaõpetus
Tonts, Annika - kunstiained
Tõnisson, Nele - käsitöö ja kodundus
Vaikre, Erki - riigikaitse
Veber, Doris - inglise keel
Vent, Ülle - matemaatika
Villak, Asmo - töö- ja tehnoloogiaõpetus
Väljak, Reijo - enesejuhtimine, karjääriõpe
Wahar, Anu - inimeseõpetus, bioloogia

Klassijuhatajad: 

1a Nakus
1b Naarits
1c Hanson
1d Jaadla
2a Kukk
2b Onton
2c Mõlder
3a Siitsman
3b Sinka
3c Olluk
3d Kelgo
4a Kebbinau
4b Männik
4c Salumets
4d Paal
5a Nakus
5b Naarits
5c Press
5d Jaadla
6a Kukk
6b Krasna
6c Onton
6d Mõlder
7a Paal
7b Olluk
7c Koitla
7d Jaanovits
8a Raichert
8b Sinka
8c Asperk
8d Rosin
9a Lumiste
9b Lillemets
9c Lillemets
9d Matiek
10P, 10K Mäemat
11P, 11K Saar, Simmo
12A, 12B, 12K Marmor, Kuznetsova
Viimati muudetud: 08.11.2019