Õpiabi

KADRIAN ALLIKA
HEVKO, eripedagoog, õpiabiõpetaja
kadrian.allika@pelgulinna.edu.ee 

Kabinet 305

Koolipsühholoog ja õppenõustamine: 

Registreeru nõustamisele - kliki siia

KÄRT KÄESEL
Koolipsühholoog
kart.kaesel@pelgulinna.edu.ee
 
kab 307

T-R majas 9.00 – 15.00, ruum 307, kohtumiseks tuleks kokku leppida aeg e-maili teel või kohapeal

  • Haridusliku ja käitumusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamine

Sotisaalpedagoog:

ELBE LUMISTE 
sotsiaalpedagoog

elbe.lumiste@pelgulinna.edu.ee
kab 127

+372 53436147

E-R 08:00-15:00, eelneva kokkuleppe korral 

https://www.riigiteataja.ee/akt/127022018010

Õpiabi:

Eripedagoogiline õpiabi ja nõustamine -  I-IV klass

Kadrian Allika kadrian.allika [@] pelgulinna.edu.ee Ruum 305

Eripedagoogiline nõustamine 

TRIINU MÖLTER
eripedagoog, õpiabiõpetaja

triinu.molter@pelgulinna.edu.ee
klass 236

Eripedagoogiline õpiabi individuaalselt ja rühmaõppena, nõustamine -  V-IX klass

KAI KOITLA
eripedagoog, õpiabiõpetaja 
kai.koitla@pelgulinna.edu.ee
kab 309 ja klass 239

MARII-HELEN MARMOR
õpiabiõpetaja

marii-helen.marmor@pelgulinna.edu.ee
klass 326

Õppenõustamine I-XII klass – info ja registreerimine avalehel õppenõustamise lingil

Õpiabirühma vastuvõtt toimub klassijuhataja ja tugimeeskonna ettepanekul ja lapsevanema nõusolekul.

Õpiabitund rühmas või individuaalne töö õpilasega toimub vastavalt tunniplaanile koolipäeva raames õppetöö osana.  

Haridust toetavate tegevuste läbiviimine:

Pelgulinna Lastekaitse Keskus mtü - http://www.pelgulinnalk.weebly.com

Psühholoogia õpetamine Pelgulinna Gümnaasiumis 

http://www.pelgulinna.weebly.com

Viimati muudetud: 12.11.2021