Õpilasesindus

Pelgulinna Gümnaasiumi õpilasesindus

Pelgulinna Gümnaasiumi Õpilasesindus (ÕE) on õpilasi esindav ja nende huve kaitsev organ, mis aitab aktiivselt kaasa ka kooli ürituste korraldamisele.

  • ÕE-ga ühinemine on vabatahtlik
  • ÕE-sse kuuluvad 6.-12. klasside
  • ÕE tegevust juhib ÕE president ja juhatus
  • ÕE koosolekud toimuvad igal nädal

Täpsem info Pelgulinna Gümnaasiumi Õpilasesinduse töökorraldusest ja eesmärkidest ÕE põhimääruses, mille leiad siit.

Pelgulinna Gümnaasiumi struktuur

Lisainfot saab ÕE tegevuse koordineerijalt:

Erik Remma

Pelgulinna Gümnaasium
üldõpetuse koordineerija

erik.remma@pelgulinna.edu.ee

Viimati muudetud: 09.12.2019