Õpilasesindus

Pelgulinna Gümnaasiumi õpilasesindus

Pelgulinna Gümnaasiumi Õpilasesindus (ÕE) on õpilasi esindav ja nende huve kaitsev organ, mis aitab aktiivselt kaasa ka kooli ürituste korraldamisele.

  • ÕE-ga ühinemine on vabatahtlik
  • ÕE-sse kuuluvad 6.-12. klasside
  • ÕE tegevust juhib ÕE president ja juhatus
  • ÕE koosolekud toimuvad igal nädal

Täpsem info Pelgulinna Gümnaasiumi Õpilasesinduse töökorraldusest ja eesmärkidest ÕE põhimääruses, mille leiad siit.

ÕE liikmed, valdkonnad ja kontakt

ÕELIIKMED.jpg

Pelgulinna Gümnaasiumi struktuur

ÕE struktuur (2).jpg

Lisainfot saab ÕE tegevuse koordineerijalt:

Erik Remma

Pelgulinna Gümnaasium
üldõpetuse koordineerija

erik.remma@pelgulinna.edu.ee

Viimati muudetud: 19.02.2020