Reeglid koolis

TUNDIDE AJAD, KOOLIVAHEAEG, HINDAMINE, KONSULTATSIOON, PUUDUMISEST TEATAMINE

KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE

Koolikohustuse täitmise tagamine ja õpilase puudumisest teavitamine on lapsevanema kohustus. Eesti Vabariigi Haridusseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/968165

Koolikohustus kehtib ka gümnaasiumiõpilasele ehk kui õpilane on alustanud õpinguid gümnaasiumis lasub temal koolikohustus kolmeaastase gümnaasiumi õppeperioodi vältel.

Lapsevanem teavitab õpilase puudumisest kooli kohe õpilase puudumise esimesel päeval.
Puudumisest teavitamine käib ainult  e-kooli kaudu.
Lapsevanem tagab, et ainult temal on ligipääs lapsevanemana e-koolile, mitte kellelgi teisel. 

Koolikohustuse täitmise kohta annab täpsemat infot ka Tallinna Haridusameti kodulehekülg.

 http://m.tallinn.ee/est/haridus/Koolikohustuse-taitmine-2

E-ÕPILASPILET

Igal õpilasel on teenusepakkuja poolt väljastatud e-õpilaspilet. 
Õpilaspiletiga saab koolis registreerida oma tasuta söögikord ja siseneda välisuksest koolimajja.

Kui kaotad oma õpilaspileti ja soovid uut õpilaspiletit, siis pöördu kooli kantseleisse või kirjuta liina.maasalu@pelgulinna.edu.ee

REEGLID: 

 ..........................

..........................

Viimati muudetud: 15.10.2020