Pelgulinna Gümnaasiumi töökeskkonna ja tervise nõukogud

Pelgulinna Töökeskkonna Nõukogu

Rea Lillemets – töökeskkonna volinik, töötajate esindaja
Liina Maasalu - töökeskkonna volinik, töötajate esindaja
Birgy Lorenz – nõukogu liige, tööandja esindaja

Meiega saab kontakti:
Birgy Lorenz birgy.lorenz [@] pelgulinna.edu.ee
või kantseleis Liina Maasalu, direktor Tõnu Piibur.

Õpetajale koolis:
Lingi leiate ka kooli K kettalt #dokumentatsiooni alt. (Kooli intranet)
Lisaks on kõik vajalikud tööohutuse alased materjalid kättesaadavad õpetajate toast või jällegi failidena #dokumentatsiooni all olevas #töötervishoiu kaustas.

...................................

Terviseedendus

  • Tõnu Piibur (direktor) tonu.piibur [@] pelgulinna.edu.ee
  • Toidukomisjoni liikmed: Marina Kuznetsova ja Reet Mõlder
  • Töökeskkonna nõukogu liikmed: Birgy Lorenz ja Rea Lillemets
  • Kooliõde
  • HEV koordinaator Kärt Käesel

 Tervist edendav kool - http://www2.tai.ee/teated/TEK/

 

ERINEVAD TEGEVUSED ja materjalid:

Õpilastega tegelevad vastaval teemal kõik õpetajad, klassijuhatajad.

Spordi ja terviseedenduse kohta saab lugeda Spordiblogist - kliki siia

Toidukomisjon

Koolis tegutseb toidukomisjon, kuhu kuuluvad Reet Mõlder (põhikooli õpilased), Marina Kuznetsova (gümnaasiumiõpilased).
Sh. tehakse koostööd Tervise arengu Instituut ja Tallinna Tehnikaülikooli toiduainete instituudiga
ja koostöö tulemusel valmis meeldiv sööklamenüü. 
Tasuta hommikupuder 8:45-8:55 kõikidele koolipere liikmetele.

Muu info

SOOVITUSED

Tervisekaitse nõuded arvutikasutusel - kliki siia
Arvuti ja ergonoomika - kliki siia

Tuulekülma indeks - kliki siia

Üritused koolis:

*tervisenädal, karjäärinädal, taaskasutusnädal, interneti turvalisuse alane teavitustöö

*ÕOV tegeleb taaskasutusega: prügi sorteerimine ning taaskasutus (pudelite jaoks on eraldi prügikast, raha pudelite äraviimisest läheb ÕOV ja kooliürituste tulufondi).

*jäätmekäitlus info ja videod - kliki siia

Projekt "paberivaba kool" põhimõtted on meile kõigile olulised (Tallinna Haridusameti Innovatsiooniprojekti 2008 tunnustus)

Tallinna Haridusamet ja terviseedendus - kliki siia

..............................

Vajalikke nõuandeid, kuidas muuta lapse koolitee turvalisemaks

G4S Eesti jagab lapsevanematele kasulikke nõuandeid, hoolitsemaks selle eest, et nende lapsed jõuaksid turvaliselt kooli ja koolist koju. 

Õpeta last ära tundma ohtlikke kohti – nt tühjad majad ja tänavad, lagunenud mänguväljakud ning räämas pargid. Selgita, kuidas pilkamine, narrimine ja vaidlemine sõprusele kahju teevad, ning kuidas lahendada tülisid sõnade, mitte rusikatega. Jaluta koos lapsega kooli, poodi ja sõprade juurde – nii saab kontrollida valitud teekonna ohutust ja näidata lapsele seda, kust hädaolukorras abi saada. Õpeta lapsi ja noorukeid ära tundma kuritegelikku või kahtlustäratavat käitumist teie lähikonnas ning teavitama täiskasvanudi vastavatest tähelepanekutest. 
Veendu, et kooli sisekord näeb ette vanematele helistamist lapse puudumise korral. Kui kasutad päevakodude või huvialaringide teenuseid, kontrolli hoolikalt nende usaldusväärsust, sh tegevuslubasid, personali kvalifikatsiooni, ekskursioonide ja vanemate külaskäikude osas kehtivaid reegleid ning mainet.

Jalgsi kooli
Jaluta koos oma lapsega ning jälgi, kuidas ta liiklusega toime tuleb. Vali lapse jaoks ohutuim koolitee või bussipeatus. Käi iga päev sama teed mööda ja vältige „otseteid“. 
Tuleta meelde, et laps käituks korraliku jalakäijana. Ülimalt oluline on vaadata enne teele astumist vasakule, paremale ning uuesti vasakule ja liikuda vaskpoolsel teepeenral, kui puudub kõnnitee. Vali välja koht, kust laps tänavat ületama hakkab. Ära kunagi astu tänavale pargitud autode vahelt või põõsastest/võsast. Ületa tänavaid ristmikel, võimalusel kasuta alati foore ja ülekäiguradu. Riieta oma laps heledatesse riietesse, et autojuhid neid hõlpsasti märkaksid.

Jalgrattaga kooli
Reegel nr 1: rattakiiver pähe! Jalgrattaõnnetuste korral on peatrauma levinuimaks surmapõhjuseks. Rattakiiver võib vähendada peatrauma saamise ohtu koguni 85%. 
Sõitma peaks koos liiklusvooluga. Laps peaks kandma eredaid riideid või helkuriga turvavesti.

NB! Jalgratta võib õpilane kinnitada Pelgulinna Gümnaasiumis jalgratta parkla külge. Kooli treppidel ja garderoobides jalgrataste ning tõukerataste hoidmine on keelatud. See ei ole teistele lastele turvaline, kui sina oma vahendid sinna kinni paned.

Bussiga kooli
Õpeta last hoiduma tänavale astumisest ja jooksumängudest bussi ootamise ajal. Räägi talle, et pidama tuleb jääda piirete taha ning oodata bussi täielikku peatumist enne sellele lähenemist. Võiksid talle õpetada ka seda, et viisakas on jätta piisavalt ruumi bussist väljujatele, mitte trügida kohe bussiukse ette. Bussist väljumise järel peab suunduma kõige otsemat teed pidi kõnniteele ja liiklusvoolust eemale. Tänavat ei tohi kunagi ületada bussi eest ega vahetult bussi tagant.

Autoga kooli
Kinnita oma laps korralikult tagaistmele paigutatud ja lapse kaalule vastavalt valitud turvatooli. Lisaks peaksid kõik kuni 12-aastased kaassõitjad turvaekspertide sõnul istuma tagaistmel ja 20-40 kg kaaluvad lapsed (tavaliselt 4-8 aasta vanused) spetsiaalsel istumisalusel. Last autost välja lastes, kanna hoolt selle eest, et peatuksid turvalises kohas ning laps väljuks kõnnitee-poolsest uksest.

NB! Lapsevanemad! palume oma lapsi mitte sõidutada koolimaja ukse ette nii, et te peate seal ringi keerama. See on ohtlik teistele kooli tulevatele õpilastele. Lubage oma laps tänavale ohutus kohas nt. Mööblimaja juures, kooliaia nurgas. Siis pöördute ringiga tagasi ise suurele teele.

Loe veel nõuandeid turvaliseks ja hoolivaks eluks "Julged hoolida?" lehe sektsioonist: "Turvaliselt läbi elu"
https://www.facebook.com/julgedhoolida/app_430314040391659

Viimati muudetud: 31.08.2020