28.04.2021

#13 / 6. klassid tutvusid Lahemaa rahvuspargiga

Lõimingupõhisel nädalal said Pelgulinna Gümnaasiumi kuuendad klassid uusi teadmisi Lahemaa rahvuspargi kohta.

Sel aastal saab Lahemaa rahvuspark 50 aastaseks. Selle puhul oli sobilik tutvustada õpilastele selle väärika rahvuspargi ajalugu, alal paiknevaid mõisaid ja loodust (sh maastik, rändrahnud, linnud, loomad, jõed, järved ja rannikuala).
Lõimitud olid loodusõpetuse, matemaatika ja informaatika õppeained, mille tulemusel arendati õpilaste loogilist mõtlemist, loovust, tagasiside andmist, loodusalaseid teadmisi ja digioskusi.

Uudise rubriigid: