12.03.2020

Distantsõpe Pelgulinna Gümnaasiumis

Alates 16.03 on kõik Eesti koolid suletud, otsustas valitsuse kriisikomisjon neljapäeval. Kaugõpe kehtib esialgu olukorra normaliseerumiseni kuni Haridus- ja Teadusministeerium selle lõpetab.

Täpsemad juhised:

Lugupeetud Pelgulinna Gümnaasiumi pere!
Kuidas toimime kui Pelgulinna Gümnaasium on suletud ja korraldatud on distantsõpe.

Distantsõppe suhtluskanalid Pelgulinna Gümnaasiumis:
Esimene kontaktisik õpilasel ja lapsevanemal kooliga on klassijuhataja või tema poolt määratud õpetaja. Õppeülesandeid jagavad aineõpetajad.

1. Õppeülesannete ja õppetööga seotud küsimuste suhtluskanal on e-kool. E-koolist suunatakse konkreetsete ülesannete tarbeks järgnevasse keskkonda või platvormile.
2. Isiklikud pöördumised emailiga või e-kool kaudu.
3. Kogu kooli puudutavad teated kooli FB, e-kooli või e-maili teel.
4. Võimalusel väldime telefoniga helistamist ja videokõnesid, et mitte avaldada osapoolte kodust tausta.

Lisaks:
1. Aineõpetaja kannab oma ainetunni sisse hetkel kehtiva tunniplaani alusel, kas eelmisel õhtul või sama päeva hommikul hiljemalt kell 10.00
2. Õpetaja lisab tunni teema – NÄIDE Distantsõpe: Korrutamise seos liitmisega. Sisu täpsemalt lahti ei kirjutata.
3. Õpetaja lisab koduse ülesande koos juhistega - mida, kuidas, kuhu, mis ajaks vaja teha on. Kodune ülesanne on täpne, arusaadav ja mitte liialt pikk. Kui ülesanne on vaja teha samal päeval, siis olge kuupäeva valides tähelepanelikud!
4. Kui õpetaja on andnud teha tagasisidestamist vajava töö, siis saab e-koolis kanda sisse ülesande tulba või sama päeva ainetunni hinnangud.
5. Puudujaid ei märgita!
6. Kui õpilane ei ole vajalikku tööd õigeaegselt esitanud, siis märgib õpetaja e-kooli tagasisidena MA või 0 ja paneb juurde kuupäeva, millal tuleb ülesanne esitada.

Mõtle läbi:
1. Mis mahus on võimalik korraldada õpet ja õppimist ning milliseid õppeülesandeid püstitada.
2. Õppeülesanded on mõistlikus mahus. Arvestama peab asjaoluga, et individuaalselt õppides on tempo aeglasem.
3. Teeme plaanid esialgu kaheks nädalaks ja lähtume sellest, et õppija saab pigem kordavad ja kinnistavad ülesanded.
4. Uute teemade omandamiseks on võimalik kasutada erinevaid videomaterjale, õpikeskkondi, vaatlusi ja muid seni avastamata viise.
5. Ülesanded koostatakse nii, et tulemusele oleks võimalik anda tagasisidet. Õpetaja mõtleb läbi, mis mahus tagasiside andmine on vajalik ja kuidas see õppijat edasi aitab. Õppija mõtleb läbi, milline tagasiside teda õppimises edasi aitaks.
6. Distantsõpe on meile kõikidele uus meetod. Me võime selles ebaõnnestuda, aga me võime saavutada ka palju paremaid tulemusi kui seni lootsime.

Muu vajalik:

Lõputööde näitus toimub maikuus kooli kunstikoridorides.
Näitus avatakse 18. mail kell 18.00

Uurimistööde esitamise tähtaega hetkel ei muudeta. Esitamise tähtaeg: 14. aprill kell 16.00. Esitamise viis täpsustatakse.

Loovtööde kaitsmine lükkub edasi ja klassijuhatajad annavad teada uue kaitsmise aja.

Uudise rubriigid: