09.11.2020

Kuu klassijuhataja valimine

Pelgulinna Gümnaasiumi tunnustab! “Kuu klassijuhataja” 2020/2021. õppeaasta on Tallinnas kuulutatud klassijuhataja teema-aastaks, et tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana.

Klassijuhataja on üks võtmeisik õppija tugevuste, soovide ja arenguvajaduste märkamisel ning individuaalse õpitee kujundamisel koos lapsevanemate, õpetajate, klassikaaslaste, huvitegevuse läbiviijate ja teiste osapooltega. Klassijuhataja on õpilase üldpädevuste, õppija omaalgatuse ja vastutustunde toetaja. Iga õpilase jaoks on koolis klassijuhataja tema esimene kontaktisik ja tugi erinevate rõõmude ja murede lahendamisel.

Kuu klassijuhataja valimiseks moodustatakse koolis komisjon, kes valib välja iga kuu ühe kandidaadi, kes esitatakse tunnustamiseks Tallinna Haridusametile.

Kuu klassijuhataja kandidaate saab esitada iga kuu 1.kuupäevaks.

Koos saame hoolida ja õpetajaid rohkem märgata. Märka Sina ka!

Novembrikuu klassijuhataja kandidaate saate esitada siin!