18.11.2020

Lugupeetud Pelgulinna Gümnaasiumi pere!

Pelgulinna Gümnaasiumi õpetajate seas on tuvastatud üks koroonajuhtum, mille tulemusena on kuulutatud üle poolte Pelgulinna Gümnaasiumi õpetajatest kontaktseteks ja nad on suunatud eneseisolatsiooni.

Tegu on riiklikult kehtestatud ennetusmeetmega, mille tulemusena ei ole võimalik jätkata kogu koolikorralduse senist toimimist, sest õpetajate ristasendus tekitaks veel keerulisema olukorra.

Esialgsetel andmetel on koolikorraldus 19.novembrist kuni 1.detsembrini korraldatud järgmiselt:

1)  Klassid 1.-3. käivad koolis senise tunniplaani alusel. Mõnel klassil on oma õpetaja ja mõnel klassil on asendusõpetaja, kes annab ise tunde või kuvab oma õpetaja ekraanile. Koolipäev on tavapärane ja muudatustest teavitab klassijuhataja lapsi ja lapsevanemaid e-kooli vahendusel. Kogupäevakooli ja huviringe ei toimu. Söömine toimub senise plaani alusel.

2 ) Klassid 4.-12. jäävad distantsõppele. Distantsõppe suhtluskanaliks on e-kool, tunnid toimuvad senise tunniplaani alusel ülesannete või veebisuhtlusena. Toitlustamist korraldatakse nädalaste pakkidena ja info tuleb hiljem.

3) Iga klassi kontaktisik on klassijuhataja! Kui klassil on ülejäänud koolist erinev koolikorraldus (kontakttund terve õpetajaga koolis, õppekäik vabas õhus vms) siis seda korraldab info osas klassijuhataja.

Lugupidamisega Tõnu Piibur

Uudise rubriigid: