31.08.2020

Lühiülevaade COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANIST

COVID-19 leviku tõkestamise plaan on koostatud kooli tegevusvalmiduse suurendamiseks ja tööjaotuse selgitamiseks võimaliku COVID-19 teise laine tekkides. Plaani eesmärgiks on koroonaviirusest tingitud mõjude vähendamine ja kooli täieliku sulgemise vältimine.

Tervis

1.       End haigena tundev laps jääb koju. Õppeülesanded ja vastamise kord on E-koolis.

2.       Koolis pesevad kõik regulaarselt käsi vee ja seebiga, käsi kuivatatakse paberiga. Loodushoidlik õpilane varustab ennast isikliku käterätikuga.

3.       Koolis hoiavad kõik mõistlikku distantsi.

Koolitöö

1.       Ühtegi asja ei jäeta õppimata ja eesmärki saavutamata!

2.       Õppetegevus on hajutatud ja tunniplaanimuudatusi tuleb kontrollida igapäevaselt.

3.       Õppetöö jaguneb koolitundideks, iseseisvaks tööks, distantsõppeks, projektõppeks jne.

Liikumine

1.       Koolimajja pääsevad tundide ajal õpilaspiletiga ainult õpilased ja õpetajad.

2.       Sisenetakse esiuksest, väljutakse tagumisest uksest. Koolis liigutakse üles tagatrepist ja alla esimesest trepist.

3.       Söögi- ja õuevahetunnid toimuvad graafiku alusel ning koos õpetajaga.

Vahendid

1.       Kõik kannavad koolis vahetusjalatseid, sest siis on koolis lihtsam hoida puhtust.

2.       Isikukaitsevahendeid kasutatakse põhjendatult ja säästvalt.

3.       Õpilased hoiavad isiklikud õppevahendid puhtana ja väldivad vahendite ühiskasutust.

Info

1.       Õpilase ja lapsevanema esimene kontaktisik on klassijuhataja.

2.       Info liikumise ametlik kanal on E-kool

3.       Tundliku infoga toimitakse andmekaitse reeglite kohaselt.

Õppetööd ja kodusid puudutavalt lühidalt siit: https://docs.google.com/document/d/1lIoNGivwVlXRDwj_6wyC5tYB6R8O0vNj9p5lRFheFNc/edit?usp=sharing

Pikemalt loe siit:

Pelgulinna Gümnaasium COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAAN https://docs.google.com/document/d/1JSFoKXXXcoz8uBHptdkwBI7oo4JRbwxaRSyWY4ky_n8/edit?usp=sharing 

Päevakava:

https://docs.google.com/document/d/1VA-ZTFg6DvFiTKES2x3D7IVwI0F8vKkG44ppP5v7fm8/edit?usp=sharing

Soovitused:

HTM ja Terviseamet https://www.hm.ee/sites/default/files/htmi_ja_terviseameti_soovitused_oppetoo_korraldamiseks.pdf

HARNO soovitused https://harno.ee/distantsope

Uudise rubriigid: