14.05.2021

Õppetöö korraldus alates 17. maist.

Meil on heameel, et saame jälle teiega koolis kohtuda. Kooli tulevad kõik terved ja haigustunnusteta lapsed. Tunnid toimuvad tunniplaani alusel. Suunatunnid on lennupõhised. Kõik õpilased alates 12. eluaastast kannavad koolis maski. Vahetundidel viibivad õpilased pigem õues.

Seoses riigieksamite ja põhikooli lõpueksamitega ning epidemioloogilisest olukorrast tingitud hajutamise nõuetega ei toimu kontaktõppega koolipäevi 21.05, 28.05 ja 3.06.

Sel päeval on õpilastel kas individuaalsed tegevused või tunniplaanijärgsed videotunnid. 

Õppetöö korraldamisel  lähtume õppeaasta lõpuni järgmisest dokumendist!

Erisused:

  • Järeltööde tegemine toimub hetkel aineõpetajatega kokkuleppel. Ühist järeltööde aega ei ole.
  • Kogupäevakooli tegevused on ainult 1. klassidele.
  • Liikumisega seotud tunnid toimuvad õues.
  • Arenguvestlusi võib teha kooli ruumides. Vestlustel olijad on maskides.
  • Lubatud on klassipõhised ühistegevused.

Gümnaasiumi 10.-11. klassides rakendame eritunniplaani - (distantsõpe ja kontaktõpe)!

Uudise rubriigid: