12.11.2021

#4 Gümnaasiumi valikainete raames avastasid õpilased taas loova mõtlemise võlusid

Kursuse eesmärk on arendada ja õpetada meie noori tõhusamalt tegutsema ja julgemalt mõtlema, et luua ägedam tulevikumaailm meile kõigile.

Kursus on üles ehitatud Office 365 õpiblogina ning üks eesmärke oli ka luua loovmõtlemise käigus üks digitaalne aabits-töövihik loovmõtlemise kursuse läbimiseks. See lõuend täieneb pidevalt ning annab võimalusi ka laiemal publikul ennast arendada. Üheskoos tegime individuaalseid ja rühmatöid, mõtisklesime enda pidurite ja blokkide üle, püüdsime leida loovaid lahendusi väga erinevate probleemide puhul - küll ettevõtte eelarvesse raha toomiseks, küll ka iseendale ilusamaks eluks.

Kõige parema ülevaate annab meie lõputult täienev õpiblogi. "LOOVMÕTLEMINE" - mõtle välja, vali loo ja tee!