20.02.2020

Vastuvõtt Pelgulinna Gümnaasiumi 10. klassi

Vastuvõtukatsed Pelgulinna Gümnaasiumi 10. klassi toimuvad maikuus.

Katsed toimuvad maikuus. 

Registreerumine katsetele on lõppenud. 
Info, kuidas osaleda, saadetakse registreerumisel antud e-mailile. 

Õpioskuste ja teadmiste test on asendatud motivatsioonikirja kirjutamisega 16.05.2020 9:30 (kestab kuni 60 minutit) ja see toimub HITSA Moodles. Anname teile keskkonnas toimimiseks lisa-aega 15 minutit. 

Katsel vajad:
* arvutit
* tunnistuse koopiat/ekooli väljavõtet (tuleb laadida Moodlesse)
* õpilaspiletit/isikut tõendavat dokumenti (tuleb laadida Moodlesse)

Suunakatsed:
Kunst-kultuur-meedia suuna katse algus 11:15 (kestab kuni 180 minutit). Anname teile lisa-aega 60 minutit ettevalmistuseks ja tööde Moodlesse laadimiseks. 
Vajad:
* guašš-, tempera- või akrüülvärvid (vähemalt 12 värviga), lapikud pintslid, harilik pliiats ja kustutuskumm, veetops ja vesi, A3 või A2 paber
* portfoolio, mis koosneb 5-10 eelnevalt koolis või iseseisvalt tehtud loomingulist tööst

Startup-pragmaatilise suuna katse algus 11:15 (kestab kuni 45 minutit). Anname teile lisa-aega ettevalmistuseks ja töö esitamiseks 30 minutit. 
Vajad:
* arvutit internetiga

Katsete tulemused on nähtavad Moodles. 

Katsete edukad läbijad kutsutakse vestlusele, mis toimuvad maikuus 18.-29.05.2020 e-vestlusena.
Õpilaskandidaat saab otsuse teada peale katseid, 2 nädala jooksul. 

Katsete lisainfo leiad: https://www.tallinn.ee/est/pelgulinna/Vastuvott-50
Logi sisse Moodlesse juba enne katse algust!

Uudise rubriigid: