Lasteaia tutvustus

Pelguranna Lasteaed asub looduslikult mitmekesises Kopli lahe äärses piirkonnas. Lasteaias on kuus rühma: 1 sõimerühm KAISUKARUD ; 2 liitrühma LEPATRIINUD ja MÕMMIKUD, 2 aiarühma (3-6a lastele) SIPSIKUD ja NAKSITRALLID ning üks 6-7-aastastele lastele avatud rühm LEIUTAJAD.
 
Lasteaia suurimaks väärtuseks on asukoht, mis võimaldab mängulisi õppe– ja kasvatustegevusi mitmekesistada erinevates looduslikes ja tehiskeskkondades.

Moto:
Kui mängin toas ja õues ma, siis ümbrust uurin, avastan ja kõike seda armastan!

Missioon: 
Koostöös lapsevanematega toetatakse lapse mitmekülgset arengut, arvestatakse tema individuaalsete võimetega ning luuakse tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks.

Visioon: 
Pelguranna Lasteaed on kodune ja turvaline, kus lapsed saavad loovalt tegutseda ja uudishimu rahuldada ehedates loodus- ja tehiskeskkondades ning kooli minnes on nad terved, sotsiaalselt toimetulevad ning tunnevad huvi ümbritsevas toimuva vastu.

Väärtused:
KOOSTÖÖ– väärtustatakse koostööd huvigruppidega, olles ise avatud ja huvitatud erinevatest võimalustest; personali jaoks on loomulik omavaheline meeskonnatöö, õppimine üksteiselt ning toetamine, arvestatakse laste arvamuste ja ettepanekutega;
UUENDUSLIKKUS – kogu personal on huvitatud lasteaia järjepidevast arengust ning kaasaegsest mõttelaadist, pidev enesetäiendamine on meie elustiil;
TERVIS laste arusaama tervislikest eluviisidest kujundatakse eeskuju kaudu, tervseteadlikkuse tõstmine on oluline nii personali, kui lapsevanemate hulgas;
HOOLIVUS ja SALLIVUS – märkamine ja toetamine on meie igapäevase lasteaiaelu loomulik osa, iga vanem, laps ja töötaja on võrdväärselt tähtsad, iga eripära mõistmist väärt.

Lehekülge haldab direktor Reelika Täht

tel 6020897

 

Viimati muudetud: 29.08.2020