Välisturistile

Sõiduõiguse Tallinna ühistranspordi sõidukites annab kehtiv sõidupilet. Tallinna trammides, trollides ja linnaliinide bussides (liininumbrid 1–73) kehtivad ühtsed sõidupiletid.

JUHILT OSTETUD PILET

Tallinna ühistranspordis saab ühissõiduki juhilt piletit osta vaid sularaha eest. Pileti ostmiseks juhilt sisenetakse ühissõidukisse esiuksest. Sõitja peab pileti hoidma alles sõidu lõpuni. Juhilt ostetud piletit ei valideerita. Pileti hind on 2 €, millega  saab teha vaid ühe sõidu.

 QR-PILET alates 01.03.2017

Qr-pilet masinloetava koodiga sõidukorrapilet, mis kuvatakse nutiseadme ekraanil või prinditakse. QR-pileti saab osta veebilehelt tallinn.pilet.ee või nutiseadme rakendusega. Sõiduõiguse annab valideeritud koodiga QR-pilet. 

 • QR-pilet maksab 1 euro
 • QR-piletit saab osta ühele koodile 1-10 tk
 • QR-pilet kehtib 1 aasta alates ostu hetkest

QR-piletit saab valideerida esimese ukse juures.

ÜHISKAART

Ühiskaart on ühistranspordis kontaktivaba sõidukaart.
Ühiskaart 2.PNG

 • Ühiskaartile saab laadida raha või e-pileteid (1, 3, 5 ja 30 päeva) müügikohtadest, mille nimekiri asub interneti leheküljel tallinn.pilet.ee.  Ühiskaardi pandiraha on 2 €. Samades müügikohtades on ka võimalik kaart isikustada, kaardile laadida raha või osta perioodipileteid.
 • Ühiskaardile saab osta 1, 3, 5 ja 30 päeva pileted. Ühissõidukisse sisenedes tuleb iga kord sõit valideerida, asetades Ühiskaardi validaatoril selleks tähistatud kohale. Kui validaator näitab rohelist tuld, on sõit lubatud.
 • Kaardile laetud raha eest ühissõidukis valideerimisel ostetud pilet on 1 tunni pilet hinnaga 1,10€, millega võib sõidukisse siseneda ühe tunni jooksul. Iga sisenemine tuleb valideerida.
 • Ühiskaardile laetava rahaga saab osta pileti korraga kuni 6 inimesele.
  Selleks tuleb müügipunktis laadida kaardile raha ja ühistransporti sisenedes oma sõitu valideerides tekib automaatselt 1 tunni pilet. Kui on soov osta mitmele inimesele piletid, tuleb peale vialideerimit lisada noolega kuni 5 sõitjat, vajutada OK ja viibutada veelkord kaarti valideerida.  

 

 • Tasuta sõidu õigus välisturistile (regitreeritud elukoht väljaspool Eesti Vabariiki) on vaid eelkooliealisel lapsel, alla 3-aastase väikelapsega sõitjal. Tasuta sõidu õigust tõendavat dokumenti ei ole vaja esitada ja valideerimiskohustust ei ole.
 • Sooduspiletiga sõidu õigus on õpilasel ja üliõpilasel (ISIC Scolar, ISIC Student). Sooduspiletit (1 €) saab osta vaid juhi käest. Kõik muud soodustused kehtivad vaid Eestis väljastatud tõenditega.
 • Tallinn Cardi omanikel on kaardi kehtivuse ajal ühtse piletisüsteemiga ühissõidukites sõit tasuta. Ühissõidukisse sisenedes tuleb Tallinn Cardiga oma  sõit valideerida.
 • Piletita sõitjaid, samuti neid, kes kasutavad sooduspiletit ilma soodustuse õigust tõendava dokumendita, karistatakse vastavalt Ühistranspordiseadusele kuni 40-eurose rahatrahviga.
 • Sõitja on kohustatud tagama, et tema pagas ei ohustaks ega muul viisil ei häiriks kaassõitjaid.

 

Turistid saavad osta  Ühiskaardi, mis ei ole isikustatud. Välismaalane saab endale kaardi isikustada, kui tema andmed on rahvastikuregistris (tal on olemas elamisluba või kui on tegu EL kodanikuga), sel juhul peab ta KOV end arvele võtma ning seejärel on tal võimalik taotleda ID-kaarti. Nn halli passi omanikel (Eesti välismaalane) peab lisaks olemas olema ka elamisluba. EL-välised kodanikud peavad Eestis elamiseks taotlema elamisluba. EL kodanikud, kes asuvad Eestisse elama, peavad end KOV-s arvele võtma ja saavad siin elamisõiguse ning lisaks saavad taotleda ID-kaarti, millele märgitakse "EL kodanik". Mõlema variandi puhul on isikutel isikukood ja nad kantakse rahvastikuregistrisse. Ülejäänud, kel puudub EV või EL kodakondsus, kes ei ole end Eestis arvele võtnud või kel puudub hall pass või elamisluba, ei saa kaarti isikustada.
Isikustatud kaart võimaldab saada sõidusoodustusi. Isikustatud kaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga.

Välisõpilased saavad 1. jaanuarist 2013 tasuta sõidu õiguse järgnevate dokumentidega:

 • isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga (kui õpilase elukoht on rahvastikuregistris Eesti Vabariik ja kuulub EHIS andmebaasi);
 • Eesti Vabariigis väljastatud õpilaspilet, mis vastab RFID tehnoloogiale (kui õpilase elukoht on rahvastikuregistris Eesti Vabariik ja kuulub EHIS andmebaasi);


Välisüliõpilased
saavad 1. jaanuarist 2013 soodustust järgnevate dokumentidega:

 • isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga e-pileti ostmiseks (kui üliõpilase elukoht on rahvastikuregistris Eesti Vabariik ja kuulub EHIS andmebaasi),
 • Eesti Vabariigis väljastatud üliõpilaspilet või sellega võrdsustatud ISIC Student kaart või Swedbanki Tudengikaart sõidukijuhilt pileti ostmiseks.

Ühe päeva jooksul tunnipiletitega tehtavate sõitude hind ei ületa ühe päeva pileti maksumust (3€) .

Ühiskaardile üksikpileteid (ühe tunni ja ühe tunni sooduspileteid) eelmüügist osta ei saa. Eelmüügist saab osta vaid ühe päeva ja pikema perioodi kaarte.

E-pilet tuleb valideerida vahetult pärast igakordset ühissõidukisse sisenemist, asetades Ühiskaardi validaatoril selleks tähistatud kohale. Validaator on varustatud heli- ning valgusindikaatorite ning ekraaniga.
Värvuste tähendused validaatori ekraanil on järgmised:

 • roheline tuli – pilet on aktiveeritud või perioodikaart või sõidusoodustus kehtib;
 • punane tuli – sõiduõigus puudub ning ei ole piisavalt raha üksikpileti müügiks;

 Sõidupiletite hinnad

Ühiskaardi tagastamine

Ühiskaart on võimalik tagastada alates kaardi ostmisest kuue kuu jooksul Tallinna Linnakantselei teenindussaalis Vabaduse väljak 7 Ridango AS klienditeenindaja juures, Tallinna Vanasadama A-ja D-terminalis, Tallinna lennujammas, Balti jaamas ja Tallinna Bussijaama T-pileti teeninduspunktis. Füüsiliselt rikutud Ühiskaardi tagatisraha ei tagastata.

 

Info tel 1345

 

Viimati muudetud: 10.05.2019