Soodustuse tõendamine

Enamasti tuleb sõidusoodustuste kasutamiseks:

  • soetada Ühiskaart või sellega samaväärne kaart;
    • isikustada Ühiskaart või registreerida ISIC kaart piletisüsteemis.
    • valideerida ühissõidukisse sisenedes sõiduõigus, asetades Ühiskaardi validaatoril selleks tähistatud kohale;
    • kanda kaasas muid sõidusoodustuse olemasolu tõendavaid dokumente (nt pensionitunnistus, puuet tõendav dokument või represseeritu tõend).

Ühiskaardist ja isikut tõendavast dokumendist piisab sõidusoodustuse olemasolu tõendamiseks juhul, kui sõitja andmed on olenevalt sõidusoodustuse põhjusest kantud

  • Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS) või
  • Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi (SKAIS) 

Sõidusoodustuse aktiveerimiseks tuleb Ühiskaart uuesti isikustada, kui soodustuse saamise alus (rahvastikuregistrijärgne elukoht, õpilase õppeasutus jms) on muutunud.

Ühiskaardi kontol oleva sõidupileti omanik ja sõidusoodustuse õigusega isik on kohustatud Ühiskaardi valideerima igal ühissõidukisse sisenemisel.

Viimati muudetud: 15.09.2020