Tallinlane

Tallinlasel on tasuta sõidu õigus Tallinna Linnatranspordi trammides, trollides ja linnaliinibussides (nr 1–73), Tallinna piires Elroni rongides .

Tallinlane

 Tasuta sõidu õiguse alus

isik, kelle rahvastiku-registrijärgne   elukoht on Tallinn

valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut   tõendava dokumendiga

 

Tasuta sõidu õiguse saamiseks on kohustus igal ühissõidukisse sisenemisel sõit Ühiskaardiga valideerida.Isiku rahvastikuregistrijärgset elukohta kontrollitakse üks kord kuus. Kui isik registreerib end aadressil, mis ei asu Tallinnas, muutub sõidusoodustus kehtetuks.

Valideerimisel tuleb eelnevalt kontrollida, et näitate õiget kaarti. Mitme kaardi üheaegne näitamine validaatorile (näiteks rahakoti vahel) võib kaasa tuua ebasoovitava piletiostu.

Alates 2019. aasta 01. jaanuarist jõustub rahvastikuregistri seaduse uus redaktsioon. Olulise muudatusena kustutatakse registrist ainult linna või linnaosa täpsusega kirjas olevad isikud. See tähendab, et rahvastikuregistrisse kandmiseks peab isik esitama selle elukoha täpse aadressi, kus ta alaliselt või peamiselt elab. Võimalike arusaamatuste vältimiseks palume isikutel, kes kasutavad Tallinna ühistranspordis tasuta sõidu õigust, kontrollida oma elukoha andmed rahvastikuregistris.

Viimati muudetud: 15.09.2020