Ühiskaardi isikustamine

Ühiskaardi võib isikustada ehk siduda isikukoodiga. Isikustatud kaart võimaldab soodustuse saamist. Tasuta saab seda teha veebilehel tallinn.pilet.ee  ja Tallinna linnavalitsuse teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7) ning ühe euro eest muudes müügikohtades.

Isiku rahvastikuregistrijärgset elukohta kontrollitakse üks kord kuus. Kui inimene registreerib end aadressil, mis ei asu Tallinnas, muutub sõidusoodustus kehtetuks.

Kas isikustada Ühiskaart või mitte?

 

Isikustatud Ühiskaart

Isikustamata   Ühiskaart

Kes saab kasutada?

ainult omanik, kehtib koos isikut tõendava dokumendiga

igaüks, kaarti saab jagada nt pereliikmete või töökaaslastega

Millise pileti saab osta?

nii täis- kui ka sooduspileti

ainult täispileti

Mis juhtub kaardi kaotamise korral?

raha või pilet on võimalik uuele kaardile kanda

olete rahast või piletist ilma

Kui soovite Ühiskaardi oma isikukoodist lahti siduda, tuleb esitada sellekohane digiallkirjastatud avaldus aadressile info@pilet.ee . Alaealise puhul võib avalduse esitada ka vanem või hooldaja.

Avaldus peab sisaldama:

*Ühiskaardi numbrit,

*isikukoodi, kellele Ühiskaart on hetkel isikustatud,

*põhjust Ühiskaardi lahtisidumiseks oma isikukoodist.

Viimati muudetud: 16.09.2020