17.03.2017

Aas: Keskerakonna kõrge toetus Tallinnas näitab rahulolu linna juhtimisega

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aasa sõnul näitab BNSi ja Postimehe tellitud Kantar Emori küsitluste tulemus linlaste rahulolu linna juhtimisega ja näitab sügisesteks valimisteks selget võimalust linna juhtimisega jätkata, sest ligi pool tallinlastest annaks valimistel oma hääle Keskerakonnale.

Aas lisas, et Keskerakonna toetus on pealinnas jätkuvalt tugev, sest Tallinn on pidevas arengus, julgetakse otsustada ning tulevikku investeerida, mida näitavad nii täna avaldatud reitingud, kui varem tallinlaste rahulolu väljaselgitamisel tehtud uuringud.

„Tallinlastel on palju uuenduslikke ideid, mida me oleme asunud linnaosade kaupa kokku koguma, et veelgi enam arvestada linlaste soovidega elukeskkonna paremaks muutmisel,“ märkis tegevlinnapea.

„Oleme teinud Tallinnas püsivalt oma tööd ega ole kellegagi tüli otsinud ning paistab, et see meeldib tallinlastele. Oleme olnud algatajad, edasiviijad ja avajad, samas kui meie konkurentide jutt keskendub pigem millegi äralõpetamise ja kinnipaneku peale, lisas Aas.

Tegevlinnapea sõnul meeldib inimestele tasuta ühistransport ja nad ei soovi selle kadumist. Pealinlased naudivad Tallinnas ohtralt pakutavaid tasuta kultuuriüritusi ning rahul ollakse nii lasteaiakohtade defitsiidimure kadumisega, kui uute teeehitusprojektide algatamisega.

Aas viitas ka tallinlaste rahulolu uuringule, mis näitas, et rahul ollakse nii linna juhtimisega kui ka elukvaliteedi ja pakutavate teenustega. Selle uuringu järgi on Tallinnas elukeskkonnaga rahul 95% ning oma linnaosaga 93% Tallinna inimestest. Iga neljas elanik ei tunne oma linnaosas aga millestki puudust.